piątek, 15 października, 2021
Depresja to nie defekt moralny ani lenistwo! to nie smutek! – to poważna choroba! Niszczy wszystkie sfery życia człowieka, zabiera energię, radość, siły i nadzieję, a czasami nawet życie!Depresji nie widać na „pierwszy rzut oka” więc trudno...
Z inicjatywy rodziców i wychowawcy odbyła się w klasie I b lekcja profilaktyczno - wychowawcza na temat pandemii koronawirusa. W sposób rzetelny, jasny i zrozumiały pedagog szkolny, Iwona Makowska opowiedziała dzieciom czym jest koronawirus i czym grozi...
Od 2008 roku w dniu 2. kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz...

Nie jesteś sam

MEiN, wsłuchując się w informacje płynące ze szkół, potwierdza, że "długotrwała pandemia, która wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki. Pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i...
 W lutym 2021 r. odbyły się a naszej szkole organizowane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie spotkania online „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń” adresowane do uczniów klas I-III szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.  Nasza...
Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest wartością bezcenną, dlatego w naszej szkole rozpoczął się cykl szkoleń pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie klas I-III oraz V-VIII z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, dzięki której dowiedzieli się jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia...
Bezpieczeństwo uczniów jest jedną z ważnych misji Jedynki. Dlatego prosimy rodziców, aby zapoznali się z materiałem filmowy zawierającym 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra...
W dniu dzisiejszym w naszej szkole wszyscy uczniowie odbyli ważne spotkanie z dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, panią dzielnicową i panią rzecznik prasową policji. Tematem głównym spotkania było przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa w czasie ferii. Była mowa o konieczności noszenia...
W piątek, 15.11.2019r. w klasie Ie odbyły się zajęcia tematyczne z panią pedagog Iwoną Makowską pt. "Trudna sztuka mówienia nie". Celem zajęć było uświadomienie dzieciom, jak ważne jest zwykłe, proste słowo "NIE", nazywanie swoich potrzeb, umiejętności radzenia sobie w...

Tolerancja – Przyjaźń

4 listopada w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie odbyło się warsztaty „Od tolerancji do przyjaźni". W spotkaniu wzięły udział klasa V C z SP 1 i klasa VC z SP 5. Spotkanie zorganizowały bibliotekarki oraz pedagog szkolny.