W lutym 2021 r. odbyły się a naszej szkole organizowane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie spotkania online „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń” adresowane do uczniów klas I-III szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.  Nasza...
Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest wartością bezcenną, dlatego w naszej szkole rozpoczął się cykl szkoleń pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie klas I-III oraz V-VIII z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, dzięki której dowiedzieli się jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia...
Bezpieczeństwo uczniów jest jedną z ważnych misji Jedynki. Dlatego prosimy rodziców, aby zapoznali się z materiałem filmowy zawierającym 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra...
W dniu dzisiejszym w naszej szkole wszyscy uczniowie odbyli ważne spotkanie z dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, panią dzielnicową i panią rzecznik prasową policji. Tematem głównym spotkania było przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa w czasie ferii. Była mowa o konieczności noszenia...
W piątek, 15.11.2019r. w klasie Ie odbyły się zajęcia tematyczne z panią pedagog Iwoną Makowską pt. "Trudna sztuka mówienia nie". Celem zajęć było uświadomienie dzieciom, jak ważne jest zwykłe, proste słowo "NIE", nazywanie swoich potrzeb, umiejętności radzenia sobie w...

Tolerancja – Przyjaźń

4 listopada w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie odbyło się warsztaty „Od tolerancji do przyjaźni". W spotkaniu wzięły udział klasa V C z SP 1 i klasa VC z SP 5. Spotkanie zorganizowały bibliotekarki oraz pedagog szkolny.
18 września naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Z zapałem opowiadali o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie z wielką chęcią brali udział w prelekcji. Teraz każdy uczeń duży i mały zna na pamięć drogowe...
We wtorek, 11 czerwca o godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie odbyła się uroczysta inauguracja projektu "MOC możliwości" realizowanego w naszej szkole z Fundacją Projekt ARCHE. Spotkanie organizatorów, uczniów i ich rodziców...