piątek, 9 grudnia, 2022

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2022/23 

Na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) oraz Statutu Szkoły Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w dniu 7 września 2022 r. zaopiniowały pozytywnie następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w roku szkolnym 2022/23:

  • poniedziałek, 31.10.2022 r. (1 dzień)
  • wtorek, 02.05.2023 r. ( 1 dzień )
  • czwartek, 04.05.2023 r. dzień odrobiony w sobotę 27 maja 2023 podczas Festynu Rodzinnego
  • piątek, 05.05.2023 r. ( 1 dzień )
  • wtorek, środa, czwartek, 23,24,25.05.2023 r. egzamin ósmoklasisty (3 dni)
  • piątek, 09.06.2023 r. piątek po Bożym Ciele (1 dzień)
  • czwartek, 22.06.2023 r. – dokumentacja: świadectwa, nagrody, arkusze ocen ( 1 dzień )

Uwaga! W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna pracuje, organizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Dyrektor szkoły
(-) Beata Niksa-Żubertowska