Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2021/22 

Na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) oraz Statutu Szkoły Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w dniu 6 września 2021 r. zaopiniowały pozytywnie następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w roku szkolnym 2021/22:

  • piątek, 15.10.2021 r. (1 dzień)
  • piątek, 12.11.2021 r. ( 1 dzień )
  • piątek, 07.01.2022 r. ( 1 dzień )
  • poniedziałek, 02.05.2022 Dzień Flagi ( 1 dzień )
  • wtorek, środa, czwartek, 24,25,26, 05. 2022 r. egzamin ósmoklasisty (3 dni)
  • piątek, 17.06.2022 r. piątek po Bożym Ciele odrobiony w sobotę 28 maja 2022 podczas Festynu Rodzinnego
  • czwartek, 23.06.2022 r. – dokumentacja: świadectwa, nagrody, arkusze ocen ( 1 dzień )

Uwaga! W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna pracuje, organizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Dyrektor szkoły
(-) Beata Niksa-Żubertowska