piątek, 15 października, 2021

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2020/21 

Na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) oraz Statutu Szkoły Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w dniu 7 września 2020 r. zaopiniowały pozytywnie następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w roku szkolnym 2020/21:

  • wtorek, 8.12.2020 r. rekolekcje adwentowe (1 dzień)
  • wtorek, 22.12.2020 r. dzień ekumeniczny; Wigilie klasowe i szkolna
  • piątek, 19.02.2021 r. Święto Szkoły
  • wtorek, 23.03.2021 r. – rekolekcje wielkopostne (1 dzień) – nie został wykorzystany
  • wtorek, środa, czwartek, 25,26,27.05.2021 r. egzamin ósmoklasisty (3 dni)
  • piątek, 4.06.2021r. – piątek po Bożym Ciele (zamiast odrabiania podczas festynu – festyn przełożony na jesień)
  • czwartek, 24.06.2021 r. – dokumentacja: świadectwa, nagrody, arkusze ocen

Uwaga! W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna pracuje, organizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Odrabianie w sobotę:

– piątek po Bożym Ciele, 4.06. 2021 r. w sobotę 29 maja 2021 r. w formie Festynu Rodzinnego  Festyn Rodzinny przełożony na jesień 2021r.

Dyrektor szkoły
(-) Aleksandra Skubij