poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2023/24 

Na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) oraz Statutu Szkoły Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w dniu 12 września 2023 r. zaopiniowały pozytywnie następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w roku szkolnym 2022/23:

  • czwartek, piątek 2,3 listopada 2023r. (2 dni)
  • piątek, 22 grudnia 2023r. ( 1 dzień )
  • wtorek, 2 stycznia 2024r. ( 1 dzień )
  • poniedziałek, wtorek, 29,30 kwietnia 2024r. ( 2dni )
  • czwartek , 2 maja 2024r. dzień odrobiony w sobotę 25 maja 2024 podczas Festynu Rodzinnego
  • piątek, 31 maja 2024 r. piątek po Bożym Ciele (1 dzień)
  • czwartek, 20 czerwca 2024 r. – dokumentacja: świadectwa, nagrody, arkusze ocen ( 1 dzień )

Uwaga! W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna pracuje, organizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Dyrektor szkoły
(-) Beata Niksa-Żubertowska