piątek, 12 kwietnia, 2024

Statuetka Kopernika i Gala Osiągnięć Szkolnych

I Gala Osiągnięć Szkolnych z wręczeniem pierwszych statuetek tzw. „Koperników” odbyła się 20 czerwca 2011 roku w auli Gimnazjum Samorządowego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie. Inicjatywę młodzieży podchwyciła dyrektor gimnazjum, mgr Aleksandra Skubij i po przedstawieniu pomysłu gronu pedagogicznemu i rodzicom rozpoczęto przygotowania do organizacji uroczystości.

Informacja o możliwości szczególnych wyróżnień uczniów i osób dorosłych związanych ze szkołą, czyli wręczania Statuetek Kopernika została zapisana w Statucie Szkoły. Oto jej wyciąg:

Od 2011 roku szkolnego uczniom i osobom dorosłym związanym z naszym gimnazjum wręczana jest Statuetka Kopernika – statuetka z wizerunkiem patrona Mikołaja Kopernika. Jest ona znakiem uznania za promowanie naszego gimnazjum w środowisku. Jest także symbolem najlepszych cech charakteru, ambicji, dążenia do sumienności w wykonywaniu obowiązków. Ma być podziękowaniem, ale także zachęceniem do dalszego kształtowania najlepszych cech. Statuetka Kopernika jest znakiem wyróżnienia najwyższej rangi i nawiązuje do niepodważalnych osiągnięć patrona szkoły. 

Nagrodę – Statuetkę Kopernika –  i dyplom „za szczególne osiągnięcia i postawę kreującą pozytywny wizerunek szkoły” Dyrektor Szkoły przyznaje osobie, która spełnia następujące kryteria:

 • Przejawiała dużą aktywność poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, inicjatywach, formach działalności szkolnych i pozaszkolnych.
 • Angażowała się społecznie w życie klasy, szkoły i miasta.
 • Kreowała pozytywny wizerunek szkoły na zewnątrz.
 • Wyróżniała się pozytywnym stosunkiem do obowiązku szkolnego.
 • Odznaczała się wysokim poziomem kultury osobistej.
 • Dbała o kulturę słowa i wypowiedzi.
 • Potrafiła szanować godność własną i innych.
 • Była życzliwa i gotowa służyć pomocą innym.
 • Swoją postawą i zachowaniem wzbudzała zaufanie i szacunek wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Była lubiana i ceniona przez całą społeczność szkolną.
 • Potrafiła rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.
 • Cieszyła się popularnością w szkole.

Nagrodę – Statuetkę Kopernika – Dyrektor Szkoły może też  przyznać osobie dorosłej, która w szczególny sposób w danym roku przyczyniła się do promocji dobrego imienia szkoły lub w znaczący sposób pomogła w realizacji zadań statutowych szkoły.

Statuetki Kopernika w 2011 r. zostały wykonane według projektu pana Tomasza Bigusa (bigusinspiracje.eu) przez Firmę „Szkłomal” pana Piotra Truszczyńskiego w Lubawie.

W czerwcu 2015 roku statuetki zmieniły kolor na intensywnie czerwony, wręcz buraczkowy, nawiązujący do koloru cegły i kreślenia „Czerwona Szkoła”.

Relacje z Gali osiągnięć Szkolnych:

I Gala osiągnięć Szkolnych – 2011 rok
II Gala osiągnięć Szkolnych – 2012 rok
III Gala osiągnięć Szkolnych – 2013 rok
IV Gala osiągnięć Szkolnych – 2014 rok
V Gala osiągnięć Szkolnych – 2015 rok
VI Gala osiągnięć Szkolnych – 2016 rok
VII Gala osiągnięć Szkolnych – 2017 rok