poniedziałek, 22 lipca, 2024

Egzamin ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnym pojawił się harmonogram egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w 2021 roku. Wynika z niego, że pierwsze testy uczniowie napiszą w tym roku szkolnym w drugiej połowie maja.

Do tej pory egzaminy ósmoklasistów odbywały się w kwietniu. W 2020 roku testy dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych przeprowadzone zostały w maju. Centralna Komisja Egzaminacyjna postanowiła, że także w 2021 roku egzaminy te odbędą się właśnie w majowym terminie.

Egzamin ósmoklasisty 2021 – harmonogram

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem egzaminy ósmoklasistów odbędą się w drugiej połowie maja. Są to następujące terminy:

  • język polski – wtorek 25 maja 2021 r., godz. 9:00,
  • matematyka – środa 26 maja 2021 r., godz. 9:00,
  • język obcy nowożytny – czwartek 27 maja 2021 r., godz. 9:00.

Termin dodatkowy dla uczniów, którzy z jakichś względów nie mogli przystąpić do egzaminów w maju, wyznaczony został na czerwiec.

  • język polski – środa 16 czerwca 2021 r., godz. 9:00,
  • matematyka – czwartek 17 czerwca 2021 r., godz. 9:00,
  • język obcy nowożytny – piątek 18 czerwca 2021 r., godz. 9:00.

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego 90 minut. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną do wiadomości 2 lipca 2021 roku.

Egzaminy ósmoklasisty także tym razem odbędą się więc po maturach. Egzaminy maturalne 2021 zorganizowane będą w dniach od 7 do 20 maja.

Na stronie cke.gov.pl znajdują się  szczegółowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty. Można tam znaleźć informatory o przebiegu egzaminu z poszczególnych przedmiotów. Aktualne dla egzaminu, który będzie przeprowadzony w 2021 roku są informatory z roku szkolnego 2018/19:

Linki do ważnych stron:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie