Lekcja z pedagogiem szkolnym

Z inicjatywy rodziców i wychowawcy odbyła się w klasie I b lekcja profilaktyczno – wychowawcza na temat pandemii koronawirusa. W sposób rzetelny, jasny i zrozumiały pedagog szkolny, Iwona Makowska opowiedziała dzieciom czym jest koronawirus i czym grozi spotkanie z nim. Przypomniała najważniejsze zasady, które właściwie przestrzegane, ograniczają ryzyko zakażenia. Na zakończenie spotkania uczniowie rysowali wesołego, przyjaznego koronawirusa, który po zrealizowanej lekcji w oczach dziecka nie był już taki groźny i straszny.

Dzięki rozmowie i tłumaczeniu dziecięcy strach przed nieznanym zdecydowanie zmniejszył się i na pewno został oswojony.

/AH/