Aktywna Tablica przygotowana została przez firmę Nowa Szkoła w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019. Wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosił 20%. Wnioski w tej edycji programu należało...