Doradztwo zawodowe

W Szkole Podstawowej nr 1 im Mikołaja Kopernika w Iławie podejmowane są systematyczne działania, które powinny zagwarantować uczniom i ich rodzicom wszechstronne wsparcie w procesie decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku dalszego kształcenia. Organizowane są różnorodne przedsięwzięcia z zakresu doradztwa zawodowego, w tym: poruszanie zagadnień zawodoznawczych na godzinach wychowawczych, podejmowanie tematyki zawodoznawczej na różnych zajęciach dydaktycznych, organizowanie wycieczek do zakładów pracy, organizacja Giełdy Praktyk Zawodowych w porozumieniu z Cechem Rzemiosł w Iławie, organizowanie konkursów z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Iławie itp.  Dzięki takim rozwiązaniom uczniowie i ich rodzice mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony nauczycieli, wychowawców i szkolnych doradców zawodowych w procesie planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej uczniów.

Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2019 – zmiany zaopiniowane pozytywnie na Radzie Pedagogicznej w dniu 28 września 2023r. [.pdf]

Plan działań z doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie na rok szkolny 2023/24 [ pdf ]

Przydatne strony:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Iława