Kadra kierownicza

Dyrektor Szkoły – mgr Beata Niksa – Żubertowska

Wicedyrektorzy Szkoły:
mgr Krzysztof Kasprowicz
– mgr Elżbieta Trzcińska

Kierownik Świetlicy Szkolnej– mgr Izabela Kowalewska – Wyrostkiewicz

Kierownik Gospodarczy Szkoły – mgr Agnieszka Zielińska