Egzamin ósmoklasisty 2022r.

UWAGA uczniowie tegorocznych klas siódmych! 

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród 5 przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Nowy egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na stronie CKE są już materiały opisujące egzamin z poszczególnych nowych przedmiotów, opis arkusza egzaminacyjnego, przykładowe zadania z rozwiązaniami oraz zasady oceniania. Zainteresowanych odsyłamy do poszczególnych arkuszy:

Linki do ważnych stron:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie