poniedziałek, 4 marca, 2024

Podręczniki

Rok szkolny 2023/2024 to kolejny rok, w którym uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej otrzymają tzw. darmowe podręczniki i ćwiczenia.

Każdy uczeń otrzyma podręczniki i ćwiczenia w szkole, po podpisaniu przez rodziców „Umowy użyczenia”, co będzie miało miejsce podczas pierwszych spotkań z rodzicami we wrześniu.

Informacja o terminie spotkań pojawi się na stronie internetowej szkoły oraz na profilu FB jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Podręczniki do zakupu przez Rodziców  – tylko z religii

Wykaz podręczników do religii obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 1  im. Mikołaja Kopernika w Iławie —->[.pdf]

Szkoła podstawowa

Klasa I
Spis podręczników i ćwiczeń do klasy I —-> [.pdf]

Klasa II
Spis podręczników i ćwiczeń do klasy II —-> [.pdf]

Klasa III
Spis podręczników i ćwiczeń do klasy III —-> [.pdf]

Klasa IV
Spis podręczników i ćwiczeń do klasy IV —-> [.pdf]

Klasa V
Spis podręczników i ćwiczeń do klasy V —->[.pdf]

Klasa VI
Spis podręczników i ćwiczeń do klasy VI —->[.pdf]

Klasa VII
Spis podręczników i ćwiczeń do klasy VII —-> [.pdf]