poniedziałek, 22 lipca, 2024

W dniu obchodów 70-lecia Jedynki – 16 września 2016r. – dyrektor szkoły Aleksandra Skubij wręczyła Statuetki Jubileuszowe:

I Statuetki okolicznościowe „Zakończenie budowy sali gimnastycznej z łącznikiem oraz 70 lat Jedynki”

otrzymują osoby, które odegrały dużą rolę przy naszej inwestycji:

 1. Burmistrz Miasta Iławy Adam Żyliński
 2. Burmistrz Włodzimierz Ptasznik
 3. Wiceburmistrz Ewa Junkier
 4. Wiceburmistrz Mariola Zdrojewska
 5. Wiceburmistrz Andrzej Lewandowski
 6. Przewodniczący Rady Miasta Iławy, Wojciech Szymański
 7. Marszałek Woj. Warmińsko -Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin
 8. Radna sejmiku warm. – maz., Bernadeta Hordejuk
 9. Wiesław Malec – autor „Ekspertyzy stanu technicznego” starej sali
 10. Benedykt Dutka – Dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury starostwa powiatowego
 11. Jolanta Labiś – Dyrektor Sanepid-u
 12. Tomasz Patorski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 13. st. bryg. Maciej Jasiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 14. Julian Lemiech – ekspert p-poż
 15. Paulina Ostrowska – wykonawca murala
 16. Roman Radtke – Kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu  Urzędu Miasta
 17. Andrzej Niechczyński inspektor  Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu  Urzędu Miasta
 18. Mariusz Korpalski –  inspektor na stanowisku ds. zamówień publicznych Urzędu Miasta
 19. Marcin Baźmirowski – inspektor nadzoru

Przyjaciele Szkoły:

 1. Wójt Gminy Iława, Krzysztof Harmaciński
 2. Bogumiła Bielewska – prezes firmy EKO
 3. Stanislaw Michalewski – prezes firmy „Mistra”
 4. ks. Jerzy Żochowski – proboszcz kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
 5. Krzysztof Czapliński – właściciel firmy kamieniarskiej
 6. Roman Przybyła – autor wystawy „Mikołaj Kopernik w filatelistyce”
 7. Tomasz Bigus – firma reklamowa bigusinspiracje.eu
 8. Mieczysław Olszewski – firma MUZEAL
 9. Krystyna Rychlik – prezes TPD
 10. Janusz Skuzjus – prezes PCK
 11. Maciej Marciniak – komendant hufca ZHP
 12. Jakub Cybula – absolwent, autor nowej aranżacji hymnu szkoły
 13. Chór Męski przy parafii Chrystusa Króla

II Statuetka Kopernika „70 lat Jedynki w Iławie” dla obecnych i byłych pracowników naszej szkoły:

Byli dyrektorzy:

 1. Bolesław Jaźwierski
 2. Kazimierz Rogowski
 3. Janusz Kozłowski

Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły:

 1. Elżbieta Kowalska
 2. Wioletta Karwat
 3. Ewa Motylińska
 4. Jolanta Michalewska
 5. Krystyna Rzepka
 6. Małgorzata Kłodawska
 7. Iwona Makowska
 8. Bożena Paczkowska
 9. Wojciech Kopczyński
 10. Zbigniew Sikorski
 11. Bożena Michalewska
 12. Agnieszka Wrzesińska
 13. Janina Łopyta
 14. Anna Osmańska

Przewodnicząca Rady Rodziców:

 1. Ewa Wiśniewska