poniedziałek, 22 lipca, 2024

W „Koperniku” wybudowano nową salę gimnastyczną z łącznikiem

W związku z wykonaną w maju 2011 r. przez Pracownię Projektowo – Budowlaną  „Ekspertyzą stanu technicznego budynku sali gimnastycznej oraz budynku świetlicy w Gimnazjum Samorządowym nr 1 w Iławie”, z której jednoznacznie wynikało, że „stan techniczny omawianego budynku zagraża bezpieczeństwu użytkowników tego obiektu”, dyrektor szkoły wyłączyła budynek sali gimnastycznej z użytkowania. Lekcje wychowania fizycznego odbywały się w różnych budynkach sportowych na terenie miasta.

Zarządzeniem nr 14/2011 Dyrektora Gimnazjum Samorządowego nr 1 im. Mikołaja Kopernika

w Iławie z dnia 29 sierpnia 2011 roku zostały wyłączone z zajęć dydaktycznych budynki sali gimnastycznej oraz świetlicy. Decyzję podjęła dyrektor Aleksandra Skubij na podstawie art.39.1 pkt.5a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. zmianami. W przywołanym Zarządzeniu nr 14/2011 zostało napisane:

„Z dniem 1 września 2011 r. ze względów bezpieczeństwa wyłączam budynek sali gimnastycznej oraz budynek świetlicy z zajęć dydaktycznych”. I dalej: „W maju 2011 r. przez Pracownię Projektowo – Budowlaną została wykonana Ekspertyza stanu technicznego budynku sali gimnastycznej oraz budynku świetlicy w Gimnazjum Samorządowym nr 1 w Iławie. Z treści tej ekspertyzy jednoznacznie wynika, że obecny stan techniczny omawianego budynku zagraża bezpieczeństwu użytkowników tego obiektu”.

Decyzja dyrektorki Aleksandry Skubij została uzgodniona z ówczesnym burmistrzem miasta Iławy, Włodzimierzem Ptasznikiem. Nastąpiły dwa lata oczekiwania na podjęcie decyzji, co dalej: czy remont i modernizacja starego budynku sali gimnastycznej, czy budowa nowej sali. Decyzję o budowie nowej sali gimnastycznej wsparł Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik i Wiceburmistrzowie Miasta Iławy – Andrzej Lewandowski i Mariola Zdrojewska; Bernadeta Hordejuk – radna sejmiku warmińsko -mazurskiego pomogła w pozyskaniu części pieniędzy z Ministerstwa Sportu. Przetarg na wykonanie projektu architektonicznego wygrała firma GEOM z Poznania – projektanci Dominik Nadwórny, Jan Nikisch i Joanna Kłaniecka.   Rok później przetarg na wykonanie sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły wygrała firma z Olsztyna – „MONSTER s.c.” 25 września 2014 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Właściciele firmy „MONSTER s.c.”: Piotr Roskosz i Krzysztof Sobota rozpoczęli przygotowania do budowy.

Budynek sali gimnastycznej z łącznikiem do szkoły zaprojektowany został z dużym zapleczem, w skład którego weszły: siłownia i pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjnych oraz 4 pomieszczenia dydaktyczne: świetlica szkolna, pracownia techniki – moduł motoryzacyjny oraz dwie sale do zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W łączniku umieszczone zostały szafki szkolne dla każdego ucznia.

Rozpoczęły się przygotowania do budowy nowego obiektu, w wyniku których 1 października 2014 r. podjęto budowę nowej sali.  Planowany termin zakończenia inwestycji to  31 maja 2016 r.

Co tydzień w Gimnazjum Samorządowym nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie odbywała się rada budowy, która ocenia stopień realizacji zadania i ustala sprawy bieżące związane z bezpieczeństwem uczniów, gdyż inwestycja – ze względu na swą bliskość do budynku –  prowadzona jest prawie na „żywym organizmie” szkoły.

Skład rady budowy jest praktycznie stały,  miedzy innymi obecni na niej są: przedstawiciele inwestora, czyli Gminy Miejskiej Iława – Kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu mgr Roman Radtke, Andrzej Niechczyński, wykonawcy – właściciele firmy MONSTER S.C. – Piotr Roskosz i Krzysztof Sobota, przedstawiciele szkoły – dyrektor Aleksandra Skubij i kierownik gospodarczy Zbigniew Sikorski oraz  inspektor nadzoru konst. – bud. Marcin Baźmirowski i kierownik budowy.

Budowa realizowana była praktycznie zgodnie z harmonogramem.

Na spotkaniu we wtorek, 25 listopada 2014 r. stwierdzono, że w ramach inwestycji wykonano 50% ław fundamentowych, częściowo piwniczne ściany fundamentowe i zbrojenia słupów wzmacniających ściany fundamentowe. Pod koniec listopada geodeta „narzucał” wysokość murów, przygotowując się do dalszych prac. Jesienna pogoda pozwalała przypuszczać, że zakres prac planowanych na rok 2014 zostanie wykonany.

W dniach od 15 do 19 maja 2015r. w głównej części sali gimnastycznej za pomocą wielkiego dźwigu zamontowano siedem dźwigarów drewnianych i sześćdziesiąt płatew stropowych, które stanowią konstrukcję do zamontowania pokrycia zewnętrznego dachu. Dźwigary zostały usadowione w gniazdach ścian nośnych i będą zamocowane za pomocą śrub oraz specjalnego środka.

Zaplanowane zostało również miejsce na mural na budynku nowej sali gimnastycznej. Obraz nawiązuje do Patrona szkoły i sportów wodnych: wioślarstwa i triathlonu, które funkcjonują w Jedynce. Wykonanie: iławianka – Paulina Ostrowska, projekt uczniowie: Magda Fafińska z II b i Samuel Wlazło z III a (2015/16).

Inwestorem sali gimnastycznej przy Gimnazjum Samorządowym nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie była gmina Miejska Iława. Pozyskano  1.580.300 zł dofinansowania z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Powstał budynek o powierzchni blisko 2 tys. m2 z łącznikiem do macierzystego budynku.  Sala gimnastyczna (28 m  X 32 m) ma pełnowymiarowe boisko do koszykówki  Koszt budowy nowej sali gimnastycznej z łącznikiem i dodatkowymi pomieszczeniami dydaktycznymi został zaplanowany na kwotę 6.484.560 zł.

Chociaż uroczyste otwarcie nastąpiło 16 września 2016r., zajęcia wychowania fizycznego na nowym obiekcie rozpoczęły się od 1 września 2016r. Wszyscy: uczniowie, nauczyciele wf, inni nauczyciele i pracownicy szkoły potwierdzili, że warto było czekać 5 lat…

 

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem – maj 2015

 

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem – wrzesień 2015

 

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem – grudzień 2015

 

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem – luty/marzec 2016

 

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem – maj 2016

 

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem – wrzesień 2016