poniedziałek, 22 lipca, 2024


VII Gala Osiągnięć Szkolnych 2017 r

Było to wyjątkowe spotkanie tak jak i cały miniony rok szkolny, który rozpoczął się obchodami 70-lecia szkoły połączonymi z uroczystym otwarciem nowej sali gimnastycznej wraz z podziemnym łącznikiem. Obchody jubileuszu 70-lecia rozpoczęły się już 6 listopada 2015 roku, kiedy to na dziedzińcu szkolnym umieszczono Kapsułę Czasu, a w niej skarby i listy dla przyszłych pokoleń. Mijający rok szkolny był wyjątkowy, odświętny jubileuszowy. Nadchodzący rok szkolny również zapisze się w naszej pamięci, we wrześniu zaczniemy wszyscy pracę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Przed nami mnóstwo wyzwań.

Jak co roku uhonorowano uczniów oraz osoby dorosłe, które przyczyniły się do tworzenia wizerunku naszego gimnazjum. Osoby dziś wyróżnione wykazują się ambicją, sumiennością i najlepszymi cechami charakteru. Są to też osoby, które w różny sposób tworzą dobre imię naszej szkoły. VII galę prowadzili  –  Karolina Wiatrowska-KubickaLeszek Seregiet.

Fragmenty scenariusza:
Zanim wyróżnienia trafią w zasłużone ręce, zapraszamy państwa do obejrzenia występu grupy teatralnej „Babeczki z rodzynkami” pod kierunkiem pani Jolanty Michalewskiej i pani Agnieszki Pras w przedstawieniu „Koniec roku szkolnego”.

Podziwiać będziemy naszą rozśpiewaną młodzież – na początek na scenę zapraszamy:  Karolinę Sadowską z klasy Ib, która zaśpiewa dla państwa piosenkę Ewy Farny „Na Ostrzu” oraz uczennicę klasy IIId Zuzannę Lenckowską – „Titanium” Davida Guetta.

Jak już wspominaliśmy we wrześniu odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia wiele osób ważnych dla naszej szkoły otrzymało wówczas statuetki, upamiętniające ten moment. Prze cały rok dziękujemy za wieloletnią pomoc naszej placówce, wręczając pamiątkowe statuetki. Na scenę prosimy panią dyrektor Aleksandrę Skubij i panią wiceburmistrz Ewę Junkier, aby wręczyli te wyjątkowe pamiątkowe statuetki dla :
1. Renaty Kamińskiej z MZOSiP
2. Pana Tomasza Grysza – byłego dzielnicowego naszego regionu, człowieka, na którego zawsze możemy liczyć.
3. Pana Roberta Mikusika – Komendanta Policji
4. Pana Marka Polańskiego -Starostę Iławskiego

Przed wręczeniem Statuetek Kopernika, chcielibyśmy wyróżnić uczniów dyplomami „Za szczególne osiągnięcia i postawę kreującą pozytywny wizerunek szkoły”.

DYPLOMY „ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA I POSTAWĘ KREUJĄCĄ POZYTYWNY WIZERUNEK SZKOŁY” – otrzymują następujący uczniowie:

1. Natalia Paczkowska klasa 3amiła, wrażliwa, spokojna. Chętnie niesie pomoc innym. Uszyje lalkę, upiecze ciasto, pomoże w przygotowaniach do festynu. Posiada wiedzę pożarniczą. Ukończyła kurs pierwszej pomocy. Brała udział w wielu konkursach, starając się jak najlepiej reprezentować naszą szkołę. Wyróżnia się obowiązkowością i pracowitością.

2. Kinga Kogga 3a wrażliwa, życzliwa i uprzejma. To artystyczna dusza. Pięknie gra i śpiewa. Jej talent mogliśmy podziwiać podczas imprez szkolnych i festynów, dziś również dla nas zaśpiewa. Uwielbia czytać książki i rysować. Chętnie niesie pomoc, jest wrażliwa na potrzeby innych.

3. Julia Lembowicz 3c Julia to pracowita, kreatywna, życzliwa i koleżeńska osoba.Działała aktywnie w Samorządzie Uczniowskim, należy do pocztu sztandarowego. Jako wolontariuszka brała udział w wielu akcjach i imprezach np.” Sprzątanie Świata”, mistrzostwa PCK, brała udział w świątecznych zbiórkach żywności, pomagała w festynach szkolnych. Julia została również Laureatką konkursu „English Vocabulary Genius 2016”.

4. Kacper Zawadzki 3c przez 3 lata gimnazjum działał w szkole aktywnie jako wolontariusz. Pomagał w różnego rodzaju imprezach i akcjach między innymi w akcji „Zbieramy krew dla Polski”, rozdawał świąteczne prezenty dzieciom w iławskim szpitalu. Jako wolontariusz wspierał w działaniach TPD w Iławie w organizowanych przez nich akcjach takich jak podziel się posiłkiem oraz świątecznych zbiórkach żywności. Uczestniczył z sukcesem w konkursie organizowanym przez PCK Iława „Godni naśladowania”. Kacper to osoba zawsze chętna do pomocy, wyrozumiała i koleżeńska

5. Izabela Kalbarczyk 3d uczennica klasy IIID jest skromną, pilną uczennicą. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. Można na niej polegać, ponieważ jest odpowiedzialna i prawdomówna. Wywiązuje się terminowo z podjętych przez siebie przedsięwzięć. Jest koleżeńska, lubiana przez rówieśników, jak i grono pedagogiczne. Jej pasją jest taniec. Uczęszcza po lekcjach na zajęcia do Szkoły tańca i akrobatyki „Spinel”, efekty jej pracy mogliśmy niejednokrotnie oglądać na różnych uroczystościach szkolnych.

DYPLOMY – WYRÓŻNIENIA MAMY RÓWNIEŻ DLA OSÓB DOROSŁYCH ZWIĄZANYCH ZE SZKOŁĄ. Są osoby niezastąpione przy remontach, modernizacji naszej szkoły; służących dobrą radą i pomocą; na scenę zapraszamy:

  • • Panią Kingę Groszkowską dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie; przyjaciela naszej szkoły
  • • Pana Edwarda Jasika ze związku zawodowego pracowników służby penitencjarnej, którego nieocenionej pomocy doświadczamy na naszych festynach
  • • Pana Stanisława Michalewskiego, właściciela firmy „Mistra”, na którego zawsze możemy liczyć
  • • Pana Marcina Woźniaka, rodzica naszego ucznia, któremu nie było obojętne „usprzętowienie” procesu dydaktycznego w naszym gimnazjum. Dziękujemy za potrzebne prezenty!

STATUETKA KOPERNIKA 2017

Drodzy Państwo a teraz najważniejszy moment dzisiejszej uroczystości, czyli wręczenie Statuetek Kopernika po raz VII. Statuetki są przyznawane wyjątkowym uczniom, kończącym trzyletnią naukę w naszym gimnazjum i osobom dorosłym za kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku – przyjaciołom naszej szkoły. Na scenę zapraszamy następujących uczniów wraz z rodzicami:

1. Marta Wasilewska z klasy 3a – zawsze uśmiechnięta, miła, zdyscyplinowana. Jej wysoka kultura osobista, skromność i życzliwość sprawiają, że jest lubiana przez swoich rówieśników i dorosłych. Kocha taniec i muzykę, chętnie prezentuje swój talent taneczny podczas wielu uroczystości i festynów. Zawsze wysoka średnia ocen, finalistka wojewódzkiego konkursu z geografii, wraz z zespołem Pro Contra zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie tanecznym.

2. Natalia Ostapiuk z klasy 3b to dziewczyna o ‘złotym sercu”, śpiesząca z pomocą tym, którzy jej potrzebują. Wolontariuszka Szkolnego Koła Wolontariatu (przez cały okres gimnazjum), wolontariuszka PCK, TPD, schroniska dla zwierząt, aktywnie działająca w aktywie bibliotecznym. Tylko w tym roku szkolnym brała udział w zabezpieczaniu ponad 30 imprez, była inicjatorką akcji „Wylosuj Anioła” – kartki przeznaczone dla chorych dzieci, prowadziła pogadanki dotyczące wolontariatu w kl. I i II. Wraz z drużyną zajęła III miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, 1 miejsce w konkursie literackim na opowiadanie „Pomaganie jest fajne”. Nominowana była do nagrody Wolontariusz Roku.

3. Alicja Szwarc 3b wolontariuszka Szkolnego Koła Wolontariatu (cały okres gimnazjum), wolontariuszka PCK, działała w aktywie bibliotecznym i kole teatralnym. W latach 2014-15 wolontariuszka schroniska dla zwierząt. Brała udział w zabezpieczaniu wielu imprez, zbiórkach żywności.

4. Natalia Krasińska 3c aktywnie działała w Samorządzie Uczniowskim. Należy do pocztu sztandarowego szkoły, Działała aktywnie jako wolontariuszka w różnego rodzaju imprezach. Pomagała także w organizacji i obstawianiu mistrzostw PCK. Natalia zaangażowała się również w działalność artystyczną. Należąc do szkolnego koła teatralnego zagrała w wielu sztukach teatralnych, recytowała wiersze na różnych imprezach szkolnych i poza szkolnych, Natalia to kreatywna, ambitna, błyskotliwa i życzliwa osoba.

5. Natalia Głąbinska 3c aktywnie działała w Kole teatralnym. Brała udział w wielu przedstawieniach. Recytowała wiersze na różnych uroczystościach szkolnych i poza szkolnych. Z sukcesami uczestniczyła w licznych konkursach zajmując między innymi: I miejsce w Finale Wojewódzkim „ Warmia i Mazury Pływają – sztafety”, III miejsce w „Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu” na etapie powiatowym, I miejsce w Powiatowym Turnieju PCK w kategorii gimnazjum. Jako wolontariuszka brała udział w wielu akcjach. Natalia również aktywnie działała w Samorządzie Uczniowskim, należy do pocztu sztandarowego szkoły. Jest to sumienna, pracowita, pomysłowa i życzliwa osoba, na którą zawsze można liczyć.

6. Marta Olszewska 3c przewodnicząca samorządu klasowego. Osoba życzliwa, koleżeńska, opiekuńcza, zawsze chętnie pomaga innym. Działała aktywnie w takich organizacjach jak PCK oraz WOPR. Ukończyła kurs pierwszej pomocy i kurs na ratownika WOPR. Jako ratownik uczestniczyła w imprezie „Jezioro Jeziorak International Waterbike Reggatta Jeziorak 2017” oraz w Regatach Żeglarzy Niepełnosprawnych w Siemianach. Aktywnie działała jako wolontariuszka w wielu różnorodnych akcjach. Marta jest osobą pracowitą, opiekuńczą i koleżeńską którą cechuje wysoka kultura osobista.

7. Wojciech Gola 3d jest lubiany zarówno przez rówieśników, jak i grono pedagogiczne. To młody człowiek o bardzo wysokiej kulturze osobistej, wzór do naśladowania.  Jest laureatem Kuratoryjnego Konkursu z geografii. Wojtek przykładnie spełniał wszystkie obowiązki szkolne, samodzielnie rozwijał swoje zainteresowania i uzdolnienia (szczególnie z geografii, j. angielskiego, matematyki). Na koniec klasy III uzyskał średnią 6,0. Uczestniczył w pracach na rzecz szkoły, klasy, miasta, środowiska-godnie reprezentował szkołę na zewnątrz. Noszenie sztandaru szkoły traktował jako zaszczyt, nosił go z honorem i dumą

8. Mateusz Dąbrowski 3d jest miłym, skromnym młodzieńcem, na którym można zawsze polegać. Lubiany zarówno przez rówieśników, jak i grono pedagogiczne. Prezentował wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, reprezentował klasę, szkołę w konkursach i olimpiadach. Jest laureatem konkursu na list do potomnych, który został zakopany w kapsule czasu. Uczestniczył w pracach na rzecz szkoły, klasy, miasta, środowiska-godnie reprezentował szkołę na zewnątrz. Z dumą i szacunkiem nosił sztandar szkoły. Mateusz przykładnie spełniał wszystkie obowiązki szkolne, samodzielnie rozwijał swoje zainteresowania i uzdolnienia (szczególnie z biologii). Na koniec klasy III uzyskał średnią 5,8.

STATUETKA KOPERNIKA – Rodzice: 

Chcemy uhonorować rodziców, którzy przez trzy lata bardzo aktywnie pomagali w organizacji Festynu Rodzinnego, aktywnie uczestniczyli w Radzie Rodziców, zaangażowani we wszystkie imprezy w szkole, bardzo czynnie brali udział w organizacji Balu Klas Trzecich, aktywnie uczestniczyli w życiu klas do których uczęszczały ich dzieci. Na scenę zapraszamy:

   1. Panią Monikę Przybyłę IIIa
   2. Panią Joannę Matwiejczuk IIIa
   3. Panią Danutę Piwowar IIId
   4. Panią Katarzynę Dzik IIIe
   5. Pana Dariusza Miśtala IIIa
   6. Janusza Olszewskiego IIId

    STATUETKA KOPERNIKA – OSOBY DOROSŁE- Przyjaciele szkoły:

Są takie osoby w naszej społeczności, dzięki którym wizerunek naszej szkoły daje nam powody do dumy. Pragniemy Im dziś za to, co dla naszego gimnazjum robiły uroczyście podziękować. Na scenę zapraszamy:

1. Panią Ewę Wiśniewską dyrektor ICK, która razem z pracownikami wspomaga działania szkoły
2. Pana Tomasza Bigusa – agencja reklamowa Studio bigusinspiracje.eu, który od wielu lat, często bezinteresownie wspiera nasze działania promocyjne
3. Pana Grzegorza Jabłońskiego – masarnia ‘Grześ’ niejednokrotnego sponsora naszych festynów.
4. Pana Janusza Skuzjusa prezesa PCK, który od lat współpracuje z wolontariuszami naszej szkoły
5. Pana Romana Żuralskiego – współwłaściciel Przychodni zdrowia ‘Rodzina’
6. Pana Andrzeja Sufranek prezesa Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iławie, z którym nasza szkoła współpracuje międzypokoleniowo i poetycko.
7. Panią Honoratę Cybulę – dyrektor Chóru „Camerata” za organizację wspólnych „Muzycznych popołudni w Jedynce” i wieloletnią współpracę.

STATUETKA KOPERNIKA dla pracowników naszej szkoły:
1. Panią Beatę Niksę – nauczycielka, pedagog szkolny, zajmuje się również działalnością zawodoznawczą i współpracuje z instytucjami zewnętrznymi na rzecz uczniów.
2. Pana Zbigniewa Sikorskiego – kierownik gospodarczy- człowiek orkiestra, nie liczący czasu poświęconego naszej szkole.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym. Poprosimy o zabranie głosu panią wiceburmistrz Ewę Junkier.

To nie koniec nagród na scenę poprosimy wójta gminy Iława, Krzysztofa Harmacińskiego, który wręczy nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce mieszkających na terenie gminy Iława. Na scenę zapraszamy następujących uczniów:
1. Natalię Paczkowską IIIa (Nowa Wieś)
2. Aleksandrę Sadowską IIIb (Wikielec)
3. Szymona Kwiatkowskiego IIIc (Smolniki)
4. Piotra Malinowskiego IIIe (Kamień Duży)

Po ogromnych emocjach zapraszamy Państwa do zrelaksowania się przy muzyce. Przed Państwem duet – uczennice klasy III a Kinga Kogga i Zuzanna Galińska w piosence ‘Shape of You’  Ed Sheeran.

A teraz na scenę zapraszamy Natalię Rucińską z klasy Ia z refleksyjnym utworem ‘Ta sama chwila’ zespołu BAJM.

Mamy nadzieję, że dzisiejszą uroczystością zdołaliśmy wprowadzić Państwa w znakomity nastrój. Aby taki utrzymać – zapraszamy wszystkich obecnych (gości, pracowników, rodziców i uczniów) na poczęstunek przygotowany przez nasze panie kucharki.