poniedziałek, 17 czerwca, 2024
Od 9 września 2019 r. funkcjonuje indywidualne konto szkoły o numerze:
Banku Millennium  22 1160 2202 0000 0003 8807 4807
przeznaczone do wpływu dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie (wpływy za wyżywienie i eksploatację, dzierżawy, wpłaty z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw, wpływów z odszkodowań oraz pozostałe dochody).

Uwaga! opłaty za obiady – w przelewie proszę uwzględnić: nazwisko i imię ucznia, klasę, miesiąc za jaki będzie dokonana wpłata za obiady.

Formularze i druki szkolne: 

 • podanie do dyrektora o przyznanie indywidualnego toku lub programu nauki (.pdf)
 • podanie do dyrektora o zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych (.pdf)
 • podanie do dyrektora o zorganizowanie zajęć w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (.pdf)
 • podanie dyrektora o zorganizowanie nauczania indywidualnego (.pdf)
 • podanie do dyrektora o zwolnienie z drugiego języka obcego (.pdf)
 • podanie do dyrektora o zwolnienie z zajęć wf (.pdf)
 • podanie do dyrektora WZÓR ogólny (.pdf)
 • podanie o wydanie duplikatu legitymacji (.pdf)
 • podanie o wydanie duplikatu świadectwa (.pdf)

Oświadczenia:

 • oświadczenie o rezygnacji z zajęć – wdż (.pdf)
 • oświadczenie o rezygnacji z zajęć – religia (.pdf)

Opłaty:

 • duplikat legitymacji szkolnej – 9 złotych
 • duplikat świadectwa ukończenia szkoły – 26 złotych

Opłaty za wydanie duplikatu należy dokonać w kasie Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Iławie (w ratuszu), Iława ul. Niepodległości 13 pok. 315 (sekretariat MZOSiP) lub na numer konta w Banku Millenium  22 1160 2202 0000 0003 8807 4807.

Druki związane z rekrutacją znajdują się w sekcji „DLA KANDYDATA” w zakładce „rekrutacja”.