piątek, 12 kwietnia, 2024

Procedury

Organizacja kształcenia zdalnego do odwołania na podstawie kolejnych Rozporządzeń MEN  i MEiN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymaga regulacji w dokumentach szkoły, w tym w Statucie Szkoły. Poniżej załączamy najistotniejsze dokumenty, wprowadzające określone zasady i procedury w pracy naszej szkoły.

1. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie

  • ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19 [.pdf]
  • ZARZĄDZENIE NR 19 / 2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Iławie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia „Procedur bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w okresie pracy szkoły w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19”[.pdf]

2. Zmiany w Statucie Szkoły (aneksy)

  • ANEKS do STATUTU Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie z dnia 25 marca 2020r. [.pdf]
  • ANEKS do STATUTU Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie z dnia 27 października 2020r. [.pdf]