Godziny dyżurów nauczycieli do dyspozycji rodziców

Zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy – Karta Nauczyciela godzina dostępności nauczyciela w szkole dla rodziców i uczniów odbywa się po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem za pomocą dziennika elektronicznego.

Godziny pracy pedagoga , pedagoga specjalnego i psychologa [ pdf ]

Godziny pracy w bibliotece szkolnej [pdf ]