BohaterON - włącz historię!

BohaterOn – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Podjęte w naszej szkole działania są odpowiedzią na ogromny sukces trzech edycji projektu BohaterON – włącz historię! W poprzednich edycjach uczniowie naszej szkoły pisali i wysłali karty do Powstańców i kilku z nich otrzymało odpowiedź.

W tym roku zmieniła się formuła i już nie przygotowujemy kartek dla Powstańców, ale tworzymy pamiątkowy album z życzeniami dla Powstańców w formie wspólnego plakatu, pamiętnika wpisów z życzeniami, kolażu z pracami uczniów. Jedna klasa przygotowuje jedną pamiątkę.

Koordynatorem szkolnej akcji jest pani Agnieszka Prass

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im kartek. Każdy może zapoznać się z uczestnikami Powstania Warszawskiego poprzez właczenie filmu lub prezentacji im poświęconych na stronie https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej.html lub poprzez stronę https://bohateron.pl/powstancy/. Akcja ma na celu zachowanie pamięci o Powstaniu, uhonorowanie jego bohaterów i nawiązanie z nimi kontaktu poprzez wysłanie kartki.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Razem z uczniami próbujemy m.in. określić, kogo dziś możemy nazwać bohaterem, np.:

“Bohater – osoba, która odznaczyła się niezwykłymi czynami, męstwem, pomocą i ofiarnością wobec innych ludzi. Każdy może być bohaterem, bo bohater nie jest odważniejszy od zwykłego człowieka, ale jest odważny pięć minut dłużej. Ciekawie definiuje bohatera historyk Paul Johnson: Po czym można poznać dzisiejszych bohaterów? Dostrzegam cztery główne wyróżniki. Pierwszym jest absolutna niezależność umysłu, wynikająca ze zdolności do samodzielnych przemyśleń i sceptycyzmu w stosunku do wszelkich utartych poglądów. Po drugie – w ślad za niezależnym myśleniem powinno iść zdecydowane i konsekwentne działanie. Po trzecie – odrzucanie wszystkiego, co narzucają nam media, jeśli człowiek ma przekonanie, że postępuje słusznie. I wreszcie na koniec, osobista odwaga okazywana zawsze i we wszystkim, bez względu na możliwe konsekwencje. Historia uczy nas, a mogę to także poprzeć własnym doświadczeniem, że odwagi nie da się niczym zastąpić. Jest najlepszą i najszlachetniejszą ze wszystkich cech, a także niezbywalnym elementem heroizmu w jego najrozmaitszych przejawach.”

/SP1/