BohaterON – dumni z Powstańców. Pokaż, że pamiętasz! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Już od początku akcji „Kartka dla Powstańca”, czyli od 2016 roku podejmujemy w naszej szkole działania BohaterOn. W poprzednich edycjach uczniowie naszej szkoły pisali i wysłali karty do Powstańców i kilku z nich otrzymało odpowiedź.

W tym roku zmieniła się formuła i już nie przygotowujemy kartek dla Powstańców. Dumni z Powstańców to nowe, wirtualne miejsce pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim, aby pamięć o Bohaterach i wydarzeniach sprzed 78 lat trwała jak najdłużej.

„Pamiętamy i jesteśmy dumni z tego, co dla nas zrobili” to przesłanie zawarte w ponad milionie kartek, listów i laurek wysłanych do Powstańców Warszawskich i … zamknięte dziś razem z tą korespondencją w domach naszych Bohaterów, dlatego powstało miejsce, gdzie te słowa będą dostępne – dla wszystkich i przez cały rok.

Strona dumnizpowstańców.pl pozwala każdemu użytkownikowi na dodanie własnych treści: tekstu, zdjęcia lub nagrania wideo. Każdy indywidualny wpis to dołożenie cegiełki do budowania narodowej świadomości o ludziach, którzy poświęcili swoją młodość, nierzadko również zdrowie i życie, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju. Chcielibyśmy, aby na naszej portalowej mapie pojawiły się setki tysięcy znaczników symbolizujących dowody uznania, pamięci i dumy oraz społeczeństwo pamiętające i dumne ze swojej historii.

Koordynatorem szkolnej akcji jest pani Agnieszka Prass.

BohaterOn to promocja postaw patriotycznych i podtrzymywania tożsamości narodowej w Polsce i poza jej granicami. Misją projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie.  Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Razem z uczniami próbujemy m.in. określić, kogo dziś możemy nazwać bohaterem, np.:

“Bohater – osoba, która odznaczyła się niezwykłymi czynami, męstwem, pomocą i ofiarnością wobec innych ludzi. Każdy może być bohaterem, bo bohater nie jest odważniejszy od zwykłego człowieka, ale jest odważny pięć minut dłużej. Ciekawie definiuje bohatera historyk Paul Johnson: Po czym można poznać dzisiejszych bohaterów? Dostrzegam cztery główne wyróżniki. Pierwszym jest absolutna niezależność umysłu, wynikająca ze zdolności do samodzielnych przemyśleń i sceptycyzmu w stosunku do wszelkich utartych poglądów. Po drugie – w ślad za niezależnym myśleniem powinno iść zdecydowane i konsekwentne działanie. Po trzecie – odrzucanie wszystkiego, co narzucają nam media, jeśli człowiek ma przekonanie, że postępuje słusznie. I wreszcie na koniec, osobista odwaga okazywana zawsze i we wszystkim, bez względu na możliwe konsekwencje. Historia uczy nas, a mogę to także poprzeć własnym doświadczeniem, że odwagi nie da się niczym zastąpić. Jest najlepszą i najszlachetniejszą ze wszystkich cech, a także niezbywalnym elementem heroizmu w jego najrozmaitszych przejawach.”

/Agnieszka Prass/