poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Kalendarium Szkoły po 1945 roku:

12 września 1945 r. – uruchomienie Publicznej Szkoły Powszechnej w Iławie (budynek przy ul. Narutowicza). Kierownik szkoły: Ludwik Krzyżak. Nabór trwał od 12-17 września. Uroczysta msza św. i otwarcie szkoły nastąpiło 18 września 1945 r. Naukę rozpoczęło 40 uczniów.

6 listopada 1945 r. przekazanie budynku przy ul. Kościuszki 2 na rzecz miasta przez radzieckie władze wojskowe

6 stycznia 1946 r. – w budynku przy ul. Kościuszki 2 odbyła się uroczysta „Gwiazdka” , w lutym w szkole uczyło się już 97 dzieci

20 sierpnia 1951 r. – przeniesienie do szkoły uczniów klasy I-VII Szkoły Jedenastoletniej

12 lutego 1957 r. – uroczyste pożegnanie 566 uczniów i 13 nauczycieli, którzy przeszli do Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie

31 sierpnia 1959 r. – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej na Patrona szkoły wybrano Stanisława Staszica

1 września 1966 r. – Rozpoczęcie nauki w klasach ósmych
23 kwietnia 1968 r. – Rada Pedagogiczna uchwaliła wybór Mikołaja Kopernika na Patrona szkoły

7 czerwca 1969 r. – Uroczystość 25 – lecia szkoły i nadania imienia Mikołaja Kopernika. Odsłonięcie pomnika.

21 sierpnia 1975 r. – utworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej

19 lipca 1986 r. – szkoła miejska

18 września 1995 r. – uruchomienie stołówki szkolnej po remoncie z powodu wybuchu bojlera (18. 09. 1994r.) Obchody 50-lecia szkoły.

1 września 1999 r. – utworzenie Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Iławie

27 lutego 2003 r. – Uchwałą Rady Miejskiej w Iławie Gimnazjum nr 1 w Iławie otrzymało imię Mikołaja Kopernika

11 września 2006 r. – powstaje pracownia Informatyczne Centrum Multimedialne w bibliotece szkolnej

4 października 2007 r. – w gimnazjum powstaje Miejskie Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

7 maja 2010 r. – nadanie gimnazjum sztandaru i obchody 10-lecia gimnazjum

20 czerwca 2011 r. – na wniosek dyrektora szkoły, Aleksandry Skubij, organizacja I Gali Osiągnięć Szkolnych – wręczenie pierwszej Statuetki Kopernika

25 września 2014 r. – przekazanie placu budowy pod budowę sali gimnastycznej z łącznikiem. Decyzję o budowie nowej sali gimnastycznej wsparł Burmistrz Miasta Iławy – Włodzimierz Ptasznik i Wiceburmistrzowie Miasta Iławy – Andrzej Lewandowski i Mariola Zdrojewska; Bernadetta Hordejuk – radna sejmiku warmińsko – mazurskiego pomogła w pozyskaniu części pieniędzy z Ministerstwa Sportu; przetarg na wykonanie wygrała firma z Olsztyna – „MONSTER s.c.”.

6 listopada 2015r. – umieszczenie Kapsuły Czasu na dziedzińcu szkoły z okazji rozpoczęcia obchodów 70-lecia „Jedynki”. W tym czasie w szkole uczy się 433 uczniów, pracuje 38 nauczycieli, 13 pracowników niepedagogicznych. Dyrektorem szkoły jest Aleksandra Skubij, zastępcy dyrektora: Elżbieta Kowalska, Wioletta Karwat, kierownik świetlicy: Ewa Motylińska, kierownik gospodarczy: Zbigniew Sikorski, przewodnicząca Rady Rodziców: Ewa Wiśniewska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Patrycja Junkier. W uroczystości uczestniczył m.in. Burmistrz Miasta Iławy – Adam Żyliński i Wiceburmistrz Miasta Iławy – Ewa Junkier.

2 sierpnia 2016r. – decyzja Powiatowego Państwowego Inspektora Budowlanego o oddaniu do użytku nowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum Samorządowym nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie.

16 września 2016r. – uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej połączone z obchodami 70 – lecia „Jedynki” w Iławie. Imprezy towarzyszące:

– wystawa filatelistyczna pt. „Mikołaj Kopernik w filatelistyce” przygotowana przez Romana Przybyłę – prezesa Warmińsko – Mazurskiego Polskiego Związku Filatelistów;

– wystawa kronik szkolnych;

– odsłonięcie pamiątkowej tablicy w auli szkolnej wykonanej w marmurze przez absolwenta szkoły – Krzysztofa Czaplińskiego.

1 września 2017r.- w ramach reformy systemu oświaty na  podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe utworzenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie. Szkoła została powołana Uchwałą Nr XXXVIII/325/17 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 marca 2017r. decyzją o przekształceniu Gimnazjum Samorządowego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w ośmioletnią szkołę podstawową z dniem 1 września 2017 r. i jest samorządową szkołą publiczną. Klasy gimnazjalne funkcjonują do 2019r. do wygaszenia gimnazjum.

Szkoła ma ustalony nowy obwód. Obwodem objęte są ulice: Agrestowa, Bolesława Chrobrego, Czereśniowa, Księżnej Dobrawy, Gospodarska, Grunwaldzka, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, Mieszka I, Morelowa, Kazimierza Odnowiciela, Ostródzka, Owocowa, Piastowska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Produkcyjna, Rolna, Rzemieślnicza, Metropolity Andrzeja Szeptyckiego, Bolesława Śmiałego, Truskawkowa, Wiśniowa, Zielona, Ziemowita. 

4 września 2017r. (poniedziałek) w uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego wzięło udział 524 uczniów. Szkoła podstawowa 232 uczniów: klasy pierwsze – 58 uczniów, klasy czwarte – 80 uczniów, klasy siódme – 94 uczniów, gimnazjum 292 uczniów: klasy drugie – 147 uczniów, klasy trzecie – 145 uczniów. Razem 20 oddziałów klasowych. Pracę w zreformowanej szkole podjęło 44 nauczycieli i 17 pracowników niepedagogicznych.