poniedziałek, 22 lipca, 2024

Patron szkoły – Mikołaj Kopernik

Polski astronom, urodzony 19 lutego w 1473 r. w Toruniu przy ul. św. Anny (obecnie: Kopernika). W latach 1491-1495 studiował w Krakowie, a następnie we Włoszech (Bolonia, Padwa, Ferrara). W 1503 doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, Fromborku (1510), Olsztynie (1520-1521, w czasie wojny polsko-krzyżackiej).

Autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium („O obrotach sfer niebieskich”) przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata.

Kopernik był także matematykiem, lekarzem, prawnikiem, ekonomistą, publikował prace o reformie monetarnej i sformułował prawo, iż „gorszy pieniądz wypiera z rynku lepszy”.

Zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku.

Pomnik Mikołaja Kopernika został odsłonięty w Iławie 7 czerwca 1969 r. – w dniu nadania szkole przy ulicy Kościuszki imienia Mikołaja Kopernika i nadania szkole sztandaru z okazji 25 – lecia istnienia.

Kierownikiem szkoły był wówczas pan Franciszek Żak. Odsłonięcia pomnika dokonał przewodniczący PMRN, Mieczysław Smarzyński.

Twórcami wykutego w piaskowcu szydłowieckim popiersia Kopernika są olsztyńscy rzeźbiarze: Bolesław MarshallEdward Jurjewicz.

Od kilku lat w dniu 6 grudnia z okazji mikołajek w szkole obchodzone są imieniny Patrona. Pomnikowy Mikołaj ubierany jest w czerwoną czapkę z pomponem, a cała społeczność szkolna robi sobie z Patronem wspólne zdjęcie. Pamiątkowe zdjęcia są wywoływane i wiszą w bibliotece szkolnej.