Nauczyciele i wychowawcy

Nauczyciele

Pedagodzy
mgr Iwona Makowska
mgr Małgorzata Kłodawska
mgr Agnieszka Rosa

Świetlica
mgr Izabela Kowalewska – Wyrostkiewicz – Kierownik Świetlicy Szkoły
mgr Krystyna Rzepka
mgr Martyna Wyżlic
mgr Monika Witkowska – Gałkus
mgr Ewa Motylińska (nb.)

Biblioteka
mgr Olga Bryl
mgr Justyna Wasilewska
mgr Ewa Węglerska – wych. kl. VII c
mgr Beata Kamińska (nb.)

Nauczyciele specjaliści
Logopeda –
mgr Jolanta Michalewska
Terapia pedagogiczna – mgr Elżbieta Kozłowska, mgr Ewelina Sagan
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, wspomaganie – mgr Lidia Komorowska, mgr Dorota Pyza
Doradztwo zawodowe – mgr Beata Niksa – Żubertowska, mgr Iwona Makowska
Oligofrenopedagog – mgr Ewelina Liedtke, mgr Grzegorz Stramski, mgr Leszek Seregiet, mgr Teresa Bagniuk, mgr Ewelina Sagan, mgr Magdalena Kawala, mgr Katarzyna Konopka, mgr Beata Niksa – Żubertowska, mgr Jolanta Michalewska, mgr Natalia Rakoczy

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Martyna Kalicka – wych. kl. Ia
inż. Joanna Ruszniak – wych. kl. Ib
mgr Dorota Julluk – wych. kl. Ic
mgr Katarzyna Zombecka – wych. kl. Id
mgr Teresa Bagniuk – wych. II a
mgr Sabina Potocka – wych. II b
mgr Ewelina Sagan – wych. II c
mgr Anna Radomska – wych. II d
mgr Paula Lubecka – wych. kl. III a
mgr Natalia Rakoczy – wych. kl. III b
mgr Agnieszka Rosa – wych. kl. III c
mgr Dorota Żuchowska – wych. kl. III d
mgr Aleksandra Konicz – wych. kl. III e

Język polski
mgr Bożena Paczkowska – wych. kl. VII a
mgr Elżbieta Kozłowska – wych. kl. VIII a
mgr Agnieszka Prass – wych. kl. V c
mgr Marzena Podgórska

Historia/Wiedza o społeczeństwie
mgr Ewa Węglerska – wych. kl. VII c
mgr Marcin Michalski – wych. kl. IVc

Język angielski
mgr Krzysztof Kasprowicz
mgr Jolanta Mostafa – wych. kl. VIII b
mgr Rosemary Wisniewski
mgr Wojciech Pachniewski
mgr Ewelina Liedtke (nb.)

Język niemiecki
mgr Justyna Wasilewska

Język hiszpański
mgr Ewelina Liedtke (nb.)

Matematyka
mgr Ewa Jackowska – wych. kl. VIII c
mgr Magdalena Olszewska – wych. kl. IVb
mgr Elżbieta Kowalska – wych. kl. IV d
mgr Elżbieta Trzcińska – wicedyrektor szkoły

Biologia/Przyroda
mgr Wioletta Karwat – wych. kl. VII d
mgr Krystyna Rzepka

Geografia
mgr Małgorzata Kłodawska

Chemia
mgr Ewa Jackowska – wych. kl. VIII c

Fizyka
mgr Elżbieta Kowalska – wych. kl. IVd

Informatyka
mgr Grzegorz Stramski – wych. kl. V a
mgr Elżbieta Kowalska – wych. kl. IV d

Technika
mgr Beata Niksa – Żubertowska – dyrektor szkoły
mgr Wojciech Kopczyński – wych. kl. VII b
mgr Teresa Bagniuk – wych. kl. IIa

Muzyka
mgr Magdalena Kawala – wych. kl. IV a

Plastyka
mgr Agnieszka Prass – wych. kl. V c

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Marcin Michalski – wych. kl. IVc

Wychowanie fizyczne
mgr Aurelia Waruszewska – wicedyrektor szkoły
mgr Andrzej Biernacki
mgr Wojciech Kopczyński – wych. kl. VII b
mgr Leszek Seregiet – wych. kl. V b
mgr Urszula Janikowska
mgr Radosław Burza

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Wioletta Karwat – wych. kl. VII d

Religia
mgr Emilia Wrzosek
mgr Radosław Mieczkowski
mgr Małgorzata Weręgowska
Religia baptystyczna
mgr pas. Marcin Chrząszcz
Religia grekokatolicka
mgr ks. Jarosław Gościński

Etyka
mgr Cecylia Cywińska