Nauczyciele i wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog
mgr Joanna Szmycińska

Pedagog specjalny
mgr Dorota Pyza

Psycholog

mgr Jakub Chejna

Świetlica

mgr Izabela Kowalewska-Wyrostkiewicz – Kierownik Świetlicy Szkoły

mgr Anna Szynaka – wych. kl. IV d
mgr Marcin Chrząszcz
mgr Dorota Żuchowska – wych. kl. I b
mgr Magdalena Olszewska – wych. kl. V b
lic. Dagmara Muszyńska

mgr Monika Witkowska-Gałkus – wych. kl. I c

Biblioteka
mgr Olga Bryl
mgr Justyna Wasilewska

Nauczyciele specjaliści
Logopeda –
mgr Jolanta Michalewska
Terapia pedagogiczna – mgr Elżbieta Kozłowska, mgr Ewelina Sagan
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, wspomaganie – mgr Lidia Komorowska, mgr Dorota Pyza, lic. Dagmara Muszyńska
Doradztwo zawodowe – mgr Joanna Szmycińska
Oligofrenopedagog – mgr Ewelina Liedtke, mgr Grzegorz Stramski, mgr Leszek Seregiet, mgr Teresa Bagniuk, mgr Ewelina Sagan, mgr Magdalena Kawala, mgr Katarzyna Konopka, mgr Beata Niksa – Żubertowska, mgr Jolanta Michalewska, mgr Natalia Rakoczy

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Aleksandra Konicz – wych. kl. Ia
mgr Dorota Żuchowska – wych. kl. Ib
mgr Monika Witkowska-Gałkus – wych. kl. Ic
mgr Natalia Rakoczy – wych. kl. Id
mgr Martyna Wyżlic – wych. II a
mgr Joanna Ruszniak – wych. II b
mgr Dorota Julluk – wych. II c
mgr Katarzyna Zombecka – wych. II d
mgr Teresa Bagniuk – wych. kl. III a
mgr Sabina Potocka – wych. kl. III b
mgr Ewelina Sagan – wych. kl. III c
mgr Anna Radomska – wych. kl. III d

Język polski
mgr Bożena Paczkowska – wych. kl. VIII a
mgr Elżbieta Kozłowska
mgr Agnieszka Prass – wych. kl. VI c
mgr Marzena Podgórska wych. kl. IV a

Historia/Wiedza o społeczeństwie
mgr Ewa Węglerska – wych. kl. VIII c
mgr Marcin Michalski – wych. kl. V c

Język angielski
mgr Krzysztof Kasprowicz – wych. kl. IV c
mgr Jolanta Mostafa
mgr Rosemary Wisniewski
mgr Ewelina Liedtke – wych kl. IV b

mgr Ola Bryl

Język niemiecki
mgr Justyna Wasilewska

Matematyka

mgr Ewa Jackowska

mgr Magdalena Olszewska – wych. kl. V b

mgr Elżbieta Kowalska – wych. kl. V d

mgr Anna Szynaka – wych. kl. IV d

mgr Elżbieta Trzcińska – wicedyrektor szkoły

Biologia/Przyroda
mgr Wioletta Karwat – wych. kl. VIII d

Geografia
mgr Radosław Mieczkowski

Chemia
mgr Ewa Jackowska

Fizyka
mgr Elżbieta Kowalska – wych. kl. V d

Informatyka
mgr Grzegorz Stramski – wych. kl. VI a
mgr Elżbieta Kowalska – wych. kl. V d

mgr Magdalena Kawala – wych. kl. V a

Technika
mgr Beata Niksa – Żubertowska – dyrektor szkoły
mgr Wojciech Kopczyński – wych. kl. VIII b
mgr Teresa Bagniuk – wych. kl. III a

Muzyka
mgr Magdalena Kawala – wych. kl. V a

Plastyka
mgr Agnieszka Prass – wych. kl. VI c

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Marcin Michalski – wych. kl. V c

Wychowanie fizyczne

mgr Aurelia Waruszewska – wicedyrektor szkoły
mgr Andrzej Biernacki

mgr Paula Lubecka – wych. kl. IV e
mgr Wojciech Kopczyński – wych. kl. VIII b
mgr Leszek Seregiet – wych. kl. VI b
mgr Krzysztof Mądry
mgr Martyna Wiergowska

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Wioletta Karwat – wych. kl. VII d

Religia
mgr Emilia Wrzosek
mgr Radosław Mieczkowski
mgr Małgorzata Weręgowska
Religia baptystyczna
mgr pas. Marcin Chrząszcz
Religia grekokatolicka
mgr ks. Jarosław Gościński

Etyka
mgr Natalia Rakoczy