niedziela, 25 lipca, 2021

Nauczyciele

Pedagodzy
mgr Iwona Makowska
mgr Małgorzata Kłodawska

Świetlica
mgr Ewa Motylińska – Kierownik Świetlicy Szkoły
mgr Krystyna Rzepka
inż. Joanna Ruszniak
mgr Magdalena Kawala
mgr Marcin Michalski

Biblioteka
mgr Beata Kamińska
mgr Justyna Wasilewska – wych. kl. VIII a
mgr Ewa Węglerska – wych. kl. VI c

Nauczyciele specjaliści
Logopeda –
mgr Jolanta Michalewska
Terapia pedagogiczna – mgr Elżbieta Kozłowska, mgr Ewelina Sagan
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – mgr Beata Kamińska
Doradztwo zawodowe – mgr Beata Niksa, mgr Iwona Makowska
Oligofrenopedagog – mgr Aleksandra Skubij, mgr Ewelina Liedtke, mgr Grzegorz Stramski, mgr Leszek Seregiet, mgr Teresa Bagniuk, mgr Ewelina Sagan, mgr Magdalena Kawala, mgr Katarzyna Konopka, mgr Natalia Wcisła, mgr Beata Niksa, mgr Jolanta Michalewska

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Teresa Bagniuk – wych. I a
mgr Sabina Potocka – wych. I b
mgr Ewelina Sagan – wych. I c
mgr Anna Radomska – wych. I d
mgr Paula Lubecka – wych. kl. II a
mgr Natalia Rakoczy – wych. kl. II b
mgr Agnieszka Hofman – wych. kl. II c
mgr Dorota Żuchowska – wych. kl. II d
mgr Aleksandra Konicz – wych. kl. II e
mgr Elżbieta Trzcińska – wych. kl. III a
mgr Katarzyna Konopka – wych. kl. III b
mgr Martyna Kalicka – wych. kl. III c
mgr Martyna Wyżlic – wych. kl. III d
mgr Natalia Wcisła (nb.)

Język polski
mgr Aleksandra Skubij – Dyrektor Szkoły
mgr Bożena Paczkowska – wych. kl. VI a
mgr Elżbieta Kozłowska – wych. kl. VII a
mgr Agnieszka Prass – wych. kl. IV c

Historia/Wiedza o społeczeństwie
mgr Ewa Węglerska – wych. kl. VI c
mgr Marcin Michalski

Język angielski
mgr Krzysztof Kasprowicz
mgr Jolanta Mostafa – wych. kl. VII b
mgr Rosemary Wisniewski
mgr Wojciech Pachniewski
mgr Ewelina Liedtke (nb.)

Język niemiecki
mgr Justyna Wasilewska – wych. kl. VIII a

Język hiszpański
mgr Ewelina Liedtke (nb.)

Matematyka
mgr Ewa Jackowska – wych. kl. VII c
mgr Magdalena Olszewska
mgr Elżbieta Kowalska – wych. kl. VIII b

Biologia/Przyroda
mgr Wioletta Karwat – wych. kl. VI d
mgr Krystyna Rzepka

Geografia
mgr Małgorzata Kłodawska

Chemia
mgr Ewa Jackowska – wych. kl. VII c

Fizyka
mgr Elżbieta Kowalska – wych. kl. VIII b

Informatyka
mgr Grzegorz Stramski – wych. kl. IV a
mgr Elżbieta Kowalska
mgr Magdalena Olszewska

Technika
mgr Beata Niksa – wicedyrektor szkoły
mgr Wojciech Kopczyński – wych. kl. VI b

Muzyka
mgr Magdalena Kawala

Plastyka
mgr Agnieszka Prass – wych. kl. IV c

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Wioletta Karwat – wych. kl. VI d

Wychowanie fizyczne
mgr Aurelia Waruszewska – wicedyrektor szkoły
mgr Grażyna Fiałek
mgr Andrzej Biernacki (nb.)
mgr Wojciech Kopczyński – wych. kl. VI b
mgr Leszek Seregiet – wych. kl. IV b
mgr Urszula Janikowska
mgr Radosław Burza

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Wioletta Karwat – wych. kl. VI d

Religia
mgr Emilia Wrzosek
mgr Radosław Mieczkowski
mgr Małgorzata Weręgowska
Religia baptystyczna
mgr pas.Marcin Chrząszcz
Religia grekokatolicka
mgr ks. Jarosław Gościński

Etyka
mgr Cecylia Cywińska