Nauczyciele i wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

mgr Joanna Szmycińska

Pedagog specjalny

mgr Dorota Pyza

Psycholog

mgr Roksana Witek

Świetlica

mgr Izabela Kowalewska-Wyrostkiewicz – Kierownik Świetlicy Szkoły

mgr Marcin Chrząszcz

mgr Dominika Suchocka

mgr Dagmara Muszyńska

mgr Joanna Szmycińska

Biblioteka

mgr Olga Bryl

mgr Ewa Węglerska

Nauczyciele specjaliści

Logopeda – mgr Jolanta Michalewska

Terapia pedagogiczna – mgr Elżbieta Kozłowska, mgr Ewelina Sagan

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, wspomaganie – mgr Dorota Pyza, mgr Dagmara Muszyńska

Doradztwo zawodowe – mgr Joanna Szmycińska

Oligofrenopedagog – mgr Ewelina Liedtke, mgr Grzegorz Stramski, mgr Leszek Seregiet, mgr Teresa Bagniuk, mgr Ewelina Sagan, mgr Magdalena Kawala, mgr Katarzyna Konopka, mgr Beata Niksa – Żubertowska, mgr Jolanta Michalewska, mgr Natalia Rakoczy

Nauczyciel współorganizujący kształcenie- mgr Dagmara Muszyńska, mgr Dorota Pyza, mgr Paweł Wisła

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Radomska – wych. kl. I a

mgr Teresa Bagniuk – wych. kl. I b

mgr Sabina Potocka – wych. kl. I c

mgr Ewelina Sagan- wych. kl. I d

mgr Aleksandra Konicz – wych. kl. II a

mgr Dorota Żuchowska – wych. kl. II b

mgr Katarzyna Konopka – wych. kl. II c

mgr Monika Witkowska-Gałkus – wych. kl. II d

mgr Martyna Wyżlic – wych. III a

mgr Joanna Ruszniak – wych. III b

mgr Dorota Julluk – wych. III c

mgr Katarzyna Zombecka – wych. III d

Język polski

mgr Bożena Paczkowska

mgr Elżbieta Kozłowska

mgr Agnieszka Prass – wych. kl. VII c

mgr Marzena Podgórska wych. kl. V a

Historia/Wiedza o społeczeństwie

mgr Ewa Węglerska

mgr Marcin Michalski – wych. kl. VI c

Język angielski

mgr Krzysztof Kasprowicz – wicedyrektor szkoły

mgr Jolanta Mostafa- wych. kl.IV a

mgr Rosemary Wisniewski

mgr Ewelina Liedtke – wych kl. V b

mgr Agnieszka Krejczy- wych. kl. V c

Język niemiecki

mgr Wioletta Marszałek

Matematyka

mgr Ewa Jackowska – wych. kl. IV c

mgr Magdalena Olszewska – wych. kl. VI b

mgr Elżbieta Kowalska – wych. kl. VI d

mgr Anna Szynaka – wych. kl. V d

mgr Elżbieta Trzcińska – wicedyrektor szkoły

Biologia/Przyroda

mgr Wioletta Karwat – wych. kl. IV d

mgr Łukasz Rosiak

Geografia

mgr Marta Piceluk

Chemia
mgr Ewa Jackowska – wych. kl. IV c

Fizyka
mgr Elżbieta Kowalska – wych. kl. VI d

Informatyka

mgr Grzegorz Stramski – wych. kl. VII a

mgr Elżbieta Kowalska – wych. kl. VI d

mgr Magdalena Kawala – wych. kl. VI a

mgr Anna Szynaka – wych. kl. V d

Technika
mgr Beata Niksa – Żubertowska – dyrektor szkoły

mgr Wojciech Kopczyński

mgr Teresa Bagniuk – wych. kl. I b

Muzyka

mgr Magdalena Kawala – wych. kl. VI a

Plastyka

mgr Agnieszka Prass – wych. kl. VII c

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marcin Michalski – wych. kl. VI c

Wychowanie fizyczne

mgr Andrzej Biernacki- wych. kl. IV d

mgr Paula Lubecka – wych. kl. V e

mgr Wojciech Kopczyński

mgr Leszek Seregiet – wych. kl. VII b

mgr Piotr Rynkowski

mgr Jacek Kołodziej

mgr Daniel Madej

mgr Katarzyna Zalewska

mgr Martyna Wiergowska

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Wioletta Karwat – wych. kl. IV d

Religia
mgr Emilia Wrzosek

mgr Bernadeta Trojan

mgr Małgorzata Weręgowska

Religia baptystyczna
mgr pas. Marcin Chrząszcz

Religia grekokatolicka
mgr ks. Jarosław Gościński

Etyka
mgr Łukasz Rosiak