Opłaty na Radę Rodziców wykorzystywane są dla polepszenia jakości nauki uczniów, wsparcia najbardziej potrzebujących oraz nagrodzenia wysokich wyników w nauce i zachowaniu. Wszystkie wydatki planowane są przez rodziców i uzgadniane są z dyrekcją szkoły. Opłaty na Radę Rodziców są dobrowolne.

Informacje Rady Rodziców:

1. Ustalone kwoty opłat:
50 zł na rok szkolny – pierwsze dziecko
30 zł na rok szkolny – drugie i kolejne dziecko

2. Rada Rodziców postanowiła nagrodzić kwotą 200 zł wszystkie klasy, które do końca października 2021 r. zbiorą pełną sumę wpłat na konto Rady Rodziców.

3. W roku szkolnym 2021/22 Rada Rodziców proponuje ubezpieczenie dzieci w firmie InterRisk – cena 45 zł (wpłaty do 15 października 2021 r.). Ubezpieczenie jest dowolne.
Ubezpieczenie dla uczniów szkoły przygotowała firma: SECURA UBEZPIECZENIA OCHRONAZKLASA.PL ul. Barcza 58/U9, 10-685 Olsztyn. W razie pytań należy się kontaktować z panem Dariuszem Zaborowskim nr tel.: 883 952 595.

przewodnicząca Magdalena Grządziela (VIII A) 
z-ca przewodnicz. Mariusz Gołębiowski (VII A)
sekretarz Magdalena Betlejewska (III C)
skarbnicy Elżbieta Nawotka ( V B ),  Katarzyna Jarmołowicz ( II C )

członkowie:
– Piotr Zieliński (VII D)
– Monika Radecka (VII A)
– Joanna Szauer (IIIc)