poniedziałek, 22 lipca, 2024

Opłaty na Radę Rodziców wykorzystywane są dla polepszenia jakości nauki uczniów, wsparcia najbardziej potrzebujących oraz nagrodzenia wysokich wyników w nauce i zachowaniu. Wszystkie wydatki planowane są przez rodziców i uzgadniane są z dyrekcją szkoły. Opłaty na Radę Rodziców są dobrowolne.

Informacje Rady Rodziców:

1. Ustalone kwoty opłat:
60 zł na rok szkolny – pierwsze dziecko
40 zł na rok szkolny – drugie i kolejne dziecko

2. Rada Rodziców postanowiła nagrodzić kwotą 250 zł wszystkie klasy, które do końca października 2023 r. zbiorą pełną sumę wpłat na konto Rady Rodziców.

3. W roku szkolnym 2023/24 Rada Rodziców proponuje ubezpieczenie dzieci w firmie InterRisk – cena 50 zł (wpłaty do 15 października 2023 r.). Ubezpieczenie jest dowolne.
Ubezpieczenie dla uczniów szkoły przygotowała firma: InterRisk TU SA VIG UBEZPIECZENIA OCHRONAZKLASA.PL ul. Michała Kajki 3, 10-546 Olsztyn tel (89) 537 00 88.

Nr polisy ubezpieczenia polisa-  seria EDU-A/P numer 115704

W razie pytań należy się kontaktować z panem Dariuszem Zaborowskim nr tel.: 883 952 595.

  • instrukcja zgłoszenia roszczenia [ pdf ]
  • druk roszczenia [ pdf ]
  • warunki ubezpieczenia OWU EDU PLUS od 04.04.2022 r. [ pdf ]
  • skrócony zakres ubezpieczenia [ pdf ]

Prezydium Rady Rodziców 2023/24:

przewodnicząca Katarzyna Jarmołowicz ( IV B)
z-ca przewodnicz. Miłosz Sendrowicz (VI C)
sekretarz Magdalena Betlejewska ( V D)
skarbnicy Elżbieta Nawotka ( VII B )

członkowie:
– Anna Kozań  ( IVD)

– Monika Radecka ( VA )

– Joanna Szauer ( VI D)

– Martyna Nowak (II D )

– Roksana Mazurowska (II D)

Wojciech Krajewski ( II B )

Joanna Szałkowska ( I B )