piątek, 24 marca, 2023

Opłaty na Radę Rodziców wykorzystywane są dla polepszenia jakości nauki uczniów, wsparcia najbardziej potrzebujących oraz nagrodzenia wysokich wyników w nauce i zachowaniu. Wszystkie wydatki planowane są przez rodziców i uzgadniane są z dyrekcją szkoły. Opłaty na Radę Rodziców są dobrowolne.

Informacje Rady Rodziców:

1. Ustalone kwoty opłat:
50 zł na rok szkolny – pierwsze dziecko
30 zł na rok szkolny – drugie i kolejne dziecko

2. Rada Rodziców postanowiła nagrodzić kwotą 200 zł wszystkie klasy, które do końca października 2022 r. zbiorą pełną sumę wpłat na konto Rady Rodziców.

3. W roku szkolnym 2022/23 Rada Rodziców proponuje ubezpieczenie dzieci w firmie InterRisk – cena 50 zł (wpłaty do 15 października 2022 r.). Ubezpieczenie jest dowolne.
Ubezpieczenie dla uczniów szkoły przygotowała firma: InterRisk TU SA VIG UBEZPIECZENIA OCHRONAZKLASA.PL ul. Michała Kajki 3, 10-546 Olsztyn tel (89) 537 00 88. W razie pytań należy się kontaktować z panem Dariuszem Zaborowskim nr tel.: 883 952 595.

  • instrukcja zgłoszenia roszczenia [ pdf ]
  • druk roszczenia [ pdf ]
  • warunki ubezpieczenia OWU EDU PLUS od 04.04.2022 r. [ pdf ]

Prezydium Rady Rodziców 2022/23:

przewodnicząca Katarzyna Jarmołowicz ( III C)
z-ca przewodnicz. Mariusz Gołębiowski (VIII A)
sekretarz Magdalena Betlejewska (IV D)
skarbnicy Elżbieta Nawotka ( VI B )

członkowie:
– Piotr Zieliński (VIII D)
– Monika Radecka (VIII D)
– Joanna Szauer ( V D)

– Wojciech Krajewski (III C)
– Miłosz Sendrowicz (V C)