Ostatni termin wydania kart zdrowia dla absolwentów przed przerwą urlopową

Ostatni termin wydania kart zdrowia dla tegorocznych absolwentów szkoły wyznaczony jest
w poniedziałek 2 lipca 2018r. w godz. 10.00 do 11.00
w gabinecie pielęgniarki.
Do końca wakacji – przerwa urlopowa.