X Gala Osiągnięć Szkolnych w „Koperniku”

W środę, 23 czerwca 2021 r. odbyła się w uroczyście udekorowanej sali gimnastycznej iławskiej „Jedynki” jubileuszowa, bo już dziesiąta Gala Osiągnięć Szkolnych. Część oficjalną i program artystyczny prowadzili Aurelia Waruszewska oraz pastor Marcin Chrząszcz. Wystąpili w nietypowych strojach kapitana i bosmana, których tajemnica została rozwiązana w drugiej części uroczystości.

Gala była szczególna, ponieważ już po raz dziesiąty w naszej szkole zorganizowano  uroczystość, na której uhonorowaliśmy uczniów oraz osoby dorosłe statuetką z wizerunkiem naszego patrona. Statuetka jest znakiem uznania dla najlepszych z najlepszych,  tych, którzy w różny sposób tworzą w społeczności naszego miasta dobre imię naszej szkoły. Jest symbolem najlepszych cech charakteru, ambicji, sumienności w wykonywaniu obowiązków, jest  wyróżnieniem najwyższej rangi i nawiązuje do niepodważalnych osiągnięć patrona szkoły. To był rok niełatwy dla nas wszystkich, rok ciężki dla uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkoły oraz dla rodziców. Większość czasu ze względu na pandemię spędziliśmy w domach, pracując zdalnie, ale nie przeszkodziło to naszym dzisiejszym nagrodzonym angażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, inicjatywy, formy działalności szkolnych i pozaszkolnych.

Pani dyrektor Aleksandra Skubij powitała gości tego spotkania: uczniów klas ósmych z rodzicami, nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych, a w imieniu społeczności szkoły: Wiceburmistrz Miasta Iławy – Dorotę Kamińską, Wójta Gminy Iława-  Krzysztofa Harmacińskiego, Dyrektora MZOSiP – Renatę Kamińską, Dyrektora ICK – Lidię Miłosz, Przewodniczącą Rady Rodziców – Magdalenę Grządzielę, Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców – Mariusza Gołębiowskiego, Prezes firmy EKO – Bogumiłę Bielewską, Właściciela firmy MISTRA – Stanisława Michalewskiego, Właściciela Salonu Optycznego Exclusive – Mariusza Skubija, Właściciela Agencji Reklamowej Bigus.Studio – Tomasza Bigusa, Właściciela firmy TOMCOLOR – Zbigniewa Tomaszewskiego.

Podczas części oficjalnej dyrektor „Jedynki” oraz pani Wiceburmistrz Miasta Iławy i Dyrektor MZOSiP wręczały pamiątkowe dyplomy i listy gratulacyjne dla uczniów szkoły i ich rodziców „za szczególne osiągnięcia i postawę kreującą pozytywny wizerunek szkoły”. Osoby wyróżnione występowały w grupach:

 1. Uczniowie z rodzicami:

1.Karolina Kołakowska – stanowcza, ale w skrytości wrażliwa i empatyczna, szczera. Niestraszna jej żadna inicjatywa, aktywna wolontariuszka, nieoceniona podczas akcji klasowych i szkolnych.

 2.Oliwia Wołowiec – dwukrotna finalistka Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego, osiągnęła poziom C1 konkursu języka angielskiego ,,First Certificate in English”, jest też laureatką stypendium Burmistrza Miasta Iławy, osoba kulturalna i bardzo wrażliwa.

 3.Marek Czajkowski – finalista Konkursu Kuratoryjnego z fizyki, bardzo ambitny, ciekawy świata, kulturalny młody człowiek, niejednokrotnie oferował pomoc podczas uroczystości szkolnych w obsłudze sprzętu muzycznego.

4.Bartosz Laskowski – cierpliwy i kulturalny, jego pomoc podczas uroczystości szkolnych w zakresie obsługi sprzętu muzycznego była nieoceniona.

 5.Pola Nastaj – wolontariuszka, chętna do współpracy, pomocna w inicjatywach szkolnych.

6.Antonina Dąbrowska – wolontariuszka, ambitna i utalentowana uczennica, uświetniała swoją osobą niejedną uroczystość szkolną

7. Miłosz Jankowski – Mogliśmy go słuchać i oglądać podczas szkolnych akademii. Jego talent kabaretowy  i swoboda sceniczna bawiły widzów podczas Święta Szkoły. Skecz „Miasta Polskie” w jego wykonaniu zostanie na długo zapamiętany. Pełnił  wiodącą rolę w przygotowywaniu Wirtualnego Dnia Kobiet w świecie Mincraft. Osiągał wysokie wyniki w szkolnych konkursach z historii i geografii. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej. Kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem.

8. Jan Klinicki – Jako chorąży pocztu sztandarowego godnie reprezentował szkołę podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych. Swoimi występami wspierał uroczystości i akademie szkolne.  Stanowił siłę napędową wielu wydarzeń klasowych. Ciekawa osobowość o nieprzeciętnej inteligencji interpersonalnej. Młody człowiek, śmiało wyrażający  dojrzałe poglądy dotyczące problemów nurtujących współczesny świat takich jak: wolność obywatelska, szeroko pojęta tolerancja, degradacja środowiska czy cyberzagrożenia. Kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem.

9. Hanna Kamińska – Nieobce są jej tajniki ortografii i poprawnej polszczyzny, co potwierdzała wysokimi wynikami w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografią na co dzień”. Jej pasją od wielu lat jest taniec współczesny i akrobatyka. Mogliśmy oglądać jej występy podczas uroczystości szkolnych. Zaangażowała się w pracę klasowej grupy projektowej, która przez 7 tygodni realizowała zadania w konkursie „Liga Sprawiedliwości” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zdobyła tym samym szeroką wiedzę w zakresie edukacji prawnej, praw obywatelskich i prawidłowości życia społecznego. Pracowita, ambitna, z wielką wytrwałością i energią dąży do wytyczonych sobie celów. Kończy szkołę podstawową z bardzo wysoką średnią

10. Nikol Piotrowska– Ortografia i poprawna polszczyzna nie ma dla niej tajemnic, a świadczą o tym wysokie wyniki, jakie uzyskiwała w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografią na co dzień”. Jej talent taneczny i   efekty treningów akrobatycznych mogliśmy podziwiać podczas uroczystości szkolnych i w innych obszarach życia szkoły. Pochwalić się może nieprzeciętną wiedzą z dziedziny prawa, szczególnie tego dotyczącego praw obywatelskich i prawidłowości życia społecznego. A wiedzę tę zdobyła pracując w klasowej grupie projektowej, która przez 7 tygodni realizowała zadania w konkursie „Liga Sprawiedliwości” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pracowita, skromna, zawsze uśmiechnięta, roztaczająca wokół siebie pozytywną energię. Kończy szkołę podstawową z bardzo wysoką średnią.

 1. Podziękowania dla zaangażowanych rodziców uczniów klas ósmych. Pandemia i związane z nią obostrzenia zmieniły również naszą szkolną rzeczywistość. Zabrały dzieciom możliwość przeżycia niezapomnianych chwil podczas wycieczek, wyjazdów, wspólnych imprez pozalekcyjnych. Mimo tych przeciwności  nasi ósmoklasiści mogli bawić  się wspólnie np. na pikniku klasowym podczas wycieczki rowerowej  czy przeżyć niezapomniane chwile podczas „Pikniku absolwentów Kopernika”. To dzięki Wam –rodzicom, ich ogromnemu zaangażowaniu organizacja tych imprez była możliwa:

1. Panią Małgorzatę Szypnik 
2. Panią Kamilę Błaszkowska
3. Panią Anetę Nastaj
4. Panią Anetę Witkowską
5. Panią Emilię Czajkowską
6. Panią Edytę Kordalską
7. Panią Małgorzatę  Podgórską
8.Panią  Martę Piotrowską
9. Panią Sylwię Tucholską
10. Panią Milenę Gogolew

 • Dyplomy dla osób dorosłych a w szczególności za ich duży wkład i zaangażowanie w zdalne przygotowanie imprez wynikających ze szkolnego w kalendarza imprez i uroczystości.

Było Wam niezwykle  trudno, ponieważ w tym roku szkolnym wszystkie uroczystości trzeba było przygotować w formie zdalnej. Przygotować program i młodzież w czasie pandemii to jedno, a druga wielka sprawa to zmontować z tego film. W ten sposób w tym roku uwiecznione i zaprezentowane wszystkim uczniom zostały: Święto Niepodległości Polski, ekumeniczne spotkanie przedświąteczne, Święto Szkoły z okazji urodzin naszego Patrona oraz patriotyczne i radosne święta majowe.  Gdy czegoś w szkole brakuje, by nasze występy i nagrania udały się, – mówiła Aurelia Waruszewska – zawsze możemy liczyć na pomoc dyrektor Iławskiego Centrum Kultury, dlatego zapraszam do nas panią

 1. Lidię Miłosz

 Podziękowania otrzymali także nauczyciele:

 1. Katarzyna Konopka
 2. Elżbieta Kozłowska
 3. Paula Lubecka
 4. Marcin Michalski
 5. Radosław Mieczkowski
 6. Agnieszka Prass
 7. Małgorzata Weręgowska
 8. Ewa Węglerska
 • Dyplomy – certyfikaty „Przyjaciel Szkoły” – przez te 10 lat ZAWSZE mogliśmy liczyć na wsparcie, inspirację oraz pomoc finansową i rzeczową wielu osób. Kilkorgu z nich panie dyrektorki szkoły: A. Skubij i B. Niksa – Żubertowska podziękowały za bezinteresowną pomoc, życzliwość, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji ważnych zadań szkoły oraz zamierzeń organizacyjnych i wychowawczych, wręczając certyfikaty „Przyjaciela Szkoły”, zapisując ich nazwiska w historii iławskiego „Kopernika”:

1. Bogumiła Bielewska  – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Eko” Sp. z o.o.
2. Tomasz Bigus – Agencja Reklamowa Bigus.Studio
3. Zbigniew Tomaszewski– TOMCOLOR
4. Stanisław Michalewski – PH „MISTRA”
5. Mariusz Skubij – Salon Optyczny Exclusive

Zanim zostały wręczone tegoroczne statuetki, prowadzący zaprosili wszystkich do wysłuchania utworu pt. „Zacznij od Bacha” w wykonaniu na skrzypcach naszej nauczycielki, pani Magdy Kawali.

Statuetki Kopernika są od dziesięciu lat przyznawane wyjątkowym uczniom, kończącym naukę w naszej szkole i osobom dorosłym za kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku a także  przyjaciołom naszej szkoły. W tym roku statuetki otrzymali:

 1. Młodzież:

Ze wszystkich uczniów jesteśmy dumni i wszyscy są perełkami naszej szkoły, ale wśród perełek znalazł się jeden diamencik.

1. Zofia Kwietko-Bębnowska

Jest to dziewczyna o niezwykłym potencjale, niespożytych pokładach pomysłów i kreatywności, wszechstronnie utalentowana i uzdolniona. Łatwość w uczeniu i przyswajaniu sobie wiedzy oraz jej rozumieniu napawa zazdrością niejednego kolegę. Jej sukcesy, działania, inicjatywy trudno opisać w krótkiej wypowiedzi. Jako pierwsza w historii szkoły nie musiała zdawać żadnego egzaminu, gdyż zapracowała  na to zdobywając tytuły laureata z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego w wojewódzkich konkursach kuratoryjnych. Zdobywała laury w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich z języka polskiego, matematyki, historii, biologii, chemii. Osiągnęła najwyższą średnią ocen 6,0.

Inicjatorka i organizatorka wielu akcji społecznych i charytatywnych tj. Świąteczna Paczka, Serce Jedynki, Pomagamy Asi, Pomoc dla domu Dziecka w Kisielicach. Aktywnie działała w Samorządzie Uczniowskim. Wspierała swoimi występami większość uroczystości szkolnych. Nieobcy jest też jej sport. Zosia trenuje z sukcesami wioślarstwo. Pasjonatka graficznych technik komputerowych – jej filmy i animacje niejednokrotnie zdobywały uznanie środowiska. Utalentowana muzycznie, ukończyła szkołę muzyczną, a jej wiedza o Stanisławie Moniuszce doprowadziła ją do występu w operze „Straszny Dwór” na deskach Filharmonii Olsztyńskiej. Wrażliwa  na problemy społeczne młodzieży. Zwróciła uwagę na problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przeprowadzając ankietę, konkurs plastyczny i tworząc grafikę dotyczącą tej problematyki. Uczestniczyła w Konsultacji Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia. „Gdyby mogła zmienić świat, to zmieniłaby system edukacji” – tak brzmi tytuł jednego z jej nagrodzonych filmów.

Ostatnim jej sukcesem była nominacja na posła XXVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, którą zdobyła wraz z koleżanką z klasy. Film konkursowy  „Decyzje” przygotowany przez dziewczyny znalazł uznanie jury, które przyznało im tytuły laureatów. Niezwykle skromna, wrażliwa, reprezentująca wysoki poziom empatii i kultury osobistej.

2.Amelia Szypnik

Zawsze uśmiechnięta, oznacza się dużą życzliwą, oznacza się wysokim poziomem kultury osobistej, kreatywna, wysportowana, jako wolontariuszka życzliwa i gotowa służyć pomocą innym, pełniła funkcję asysty w poczcie sztandarowym- Amelia Szypnik

3.Klaudia Czogała

Wolonariuszka przez duże W. Wykazuje się wielką wrażliwością na krzywdę innych ludzi, a także zwierząt. Wykazywała ogromną aktywność  w akcjach charytatywnych
i pomocowych. Organizowała pomoc finansową i rzeczową w akcjach „Świąteczna Paczka”, Pomagamy Asi, Pomoc dla domu dziecka w Kisielicach, akcje na rzecz schroniska dla zwierząt, zbiórki żywności. Aktywna harcerka. Występowała w szkolnych akademiach z okazji Święta Szkoły.

4. Natalia Gapska

Dziewczyna o duszy społecznika. Wspierała wiele akcji charytatywnych i pomocowych tj. zbiórki żywności, WOŚP, pomoc schronisku dla zwierząt. Pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Inicjatorka i organizatorka wielu akcji Samorządu Uczniowskiego.

Oddana harcerka, wrażliwa na problemy społeczne dziewczyna. Czuwała nad dobrą i sprawną organizacją wielu imprez klasowych i szkolnych. Szkołę Podstawową kończy z wyróżnieniem.

Ostatnim jej sukcesem była nominacja na posła XXVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, którą zdobyła wraz z koleżanką z klasy. Film konkursowy  „Decyzje” przygotowany przez dziewczyny znalazł uznanie jury, które przyznało im tytuły laureatów.

5. Oliwia Gapska

Aktywnie pracowała w Samorządzie Uczniowskim. Dawała nieocenione  wsparcie podczas organizacji imprez szkolnych. Wraz pocztem flagowym godnie reprezentowała szkołę podczas świąt i uroczystości szkolnych i środowiskowych. Oddana harcerka. Włączała się w akcje pomocowe i charytatywne tj. Dziewczynka z Zapałkami, zbiórki żywności, WOŚP, pomoc schronisku dla zwierząt. Dziewczyna, na której zawsze można polegać. Pomocna, wrażliwa i skromna.  Kończy szkołę Podstawową z wyróżnieniem.

 • Rodzice :

1. Pani Sylwia Kwietniak

Od lat ciesząca się dużym zaufaniem i poparciem rodziców uczniów kl. VIIIb. Prowadziła klasowe finanse i rozliczenia. Koordynowała współpracę rodziców w kwestii organizacji  zbiórek funduszy i zakupów. To głównie ona, z dużym zaangażowaniem włączała się w pomoc przy organizacji imprez klasowych i uroczystości szkolnych, a w szczególności „Pikniku absolwentów Kopernika”. Zawsze czujna, skuteczna, gotowa do pomocy i dyspozycyjna. To ona, reprezentując rodziców uczniów klasy VIIIb, zjawiała się w szkole z wiązanką kwiatów, transportem darów dla schroniska dla zwierząt, czy smakołykami na klasową imprezę.

2. Pani Alicja Kwietko-Bębnowska

Gdy ogłaszana była akcja wsparcia potrzebujących, to zawsze mogliśmy liczyć na jej szczodrą pomoc finansową i rzeczową. Akcje „Pomagamy Asi”, „Świąteczna Paczka”, „Zbiórka dla Domu Dziecka w Kisielicach” to jedne z tych, które wsparła. Wzbogaciła również zasoby czytelnicze szkolnej biblioteki przekazując wiele wartościowych książek.

3. Pani Anna Jackowska – bez Pani Ani nie odbyłby się Piknik Ósmoklasisty, nieoceniona gospodyni szkolnej imprezy, życzliwa, tolerancyjna i bardzo serdeczna.

 • Osoby dorosłe – są takie osoby w naszej społeczności, dzięki którym wizerunek naszej szkoły daje nam powody do dumy. Podczas jubileuszowej gali po odbiór Statuetki Kopernika zaproszono:

 Burmistrza Miasta Iławy Pana Dawida Kopaczewskiego – często rola organu prowadzącego szkołę wydaje się być ograniczona do budżetowych rubryk. Wręczając na ręce pani Wiceburmistrz Miasta Iławy jubileuszową statuetkę dla pana Burmistrza, pragniemy serdecznie podziękować na Pana ręce wszystkim, którzy w ratuszu pomogli nam dokończyć najważniejsze prace modernizacyjne szkoły. Teraz śmiało możemy powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat „jedynka” została zmodernizowana od piwnic dziś nazywanych poziomem zero ąż po dach. Za to, że od kilku miesięcy nie musimy gromadzić na strychu kolejnych wiaderek i misek, by wyłapać deszczówkę – dziękujemy!

Wójta Gminy  Iława Pana Krzysztofa Harmacińskiego – dziękujemy panu wójtowi zazaakceptowanie niełatwej zapewne dla gminy sytuacji, gdy dzieci i młodzież z położonych wokół Iławy miejscowości stara się o przyjęcie do „jedynki” 🙂 Nasza współpraca niejednokrotnie wykazała, że jest Pan szczerym promotorem tej szkoły: czy to podczas organizacji corocznych konkursów miejsko-gminnych i powiatowych „Młodzież zapobiega pożarom”, czy przy organizacji okazjonalnych wydarzeń jak organizacja w naszej szkole Sympozjum poświęconego Emilowi Behringowi – nobliście z Ławic.

Marcina Chrząszcza-  człowiek o wielu talentach, dobry organizator, chętny do niesienie pomocy innym. Dzięki niemu pozyskaliśmy pieniądze opłacenie zajęć dodatkowych dla uczniów oraz na zakup drzewek i roślin do szkolnego ogródka, który powstanie już jesienią.

Wiolettę Karwat- nauczycielka, opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu-organizatorka wielu akcji w tym Pomoc dla  iławskiego Schroniska dla zwierząt, Paczka Wielkanocna dla dzieci z Domu dziecka z Kisielic, Pchli targ dla Tymka Jasińskiego z Kisielic . Realizatorka projektów: Trzymaj formę!  Działaj z imPETem!  „To(działa)MY

Krzysztofa Kasprowicza – nauczyciel języka angielskiego. Wszystkie imprezy i uroczystości szkolne nie odbyłyby się, gdyby nie jego uczynność i fachowa obsługa sprzętu nagłaśniającego. Dba o bezpieczeństwo na korytarzach szkoły przez układanie dyżurów. Często pomocny dla uczniów i innych pracowników.

Beatę Niksę-Żubertowską – nieoceniona w pozyskiwaniu funduszy dla szkoły, realizatorka wielu projektów. Bardzo zaangażowana w życie szkoły. Prowadziła zajęcia szkoły dla rodziców
i wychowawców, m.in. podkreślając wagę zrozumienia niepodważalnej roli rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, rolę dialogu jako podstawy budowania relacji międzyludzkich i wychowania, wspieranie dziecka w procesie jego usamodzielniania się. Jest współautorką i koordynatorką na terenie szkoły projektu „MOC możliwości” we współpracy z Fundacją Projekt „ARCHE”. Projekt realizowany był w szkole od 2019/20 i miał na celu uaktywnienie i zintegrowanie potrzebujących wsparcia rodzin uczniów. Dzięki udziałowi szkoła pozyskała dodatkowe potrzebne materiały i meble  – np. kanapy dla uczniów na korytarzach, naklejki z ważnymi informacjami na podstopniach szkoły, galerie obrazów wykonanych przez uczniów w innowacyjnych technikach plastycznych. Projekt ten przewidywał organizację różnych imprez dla uczestników – kurs pierwszej pomocy, zajęcia na lodowisku, Escaperoom, kino, wyjazdy – Kurza Góra, Jerutki, Leźno.

Zbigniewa Sikorskiego – od 28 lat pracownik naszej szkoły. Człowiek, który o budynku i pracujących w nim ludziach wie wszystko. Nic mu nie jest obce: od małych interwencji przy wtyczce klasowego laptopa czy źle podłączonych głośników, przez planowanie montażu nowej centrali telefonicznej, weekendowe alarmy firmy ochroniarskiej po poszukiwanie firmy, która w trybie natychmiastowym naprawi większą awarię… Chyba nie ma miejsca w szkole, które w ostatnich latach nie byłoby odnowione czy wyremontowane.

Wojciecha Kopczyńskiego – wyjątkowy nauczyciel, uwielbiany wychowawca znany też z wyjątkowych dekoracji. Człowiek, o którego powinny zabiegać wszystkie stocznie na świecie: statek, który stoi w naszej sali gimnastycznej wybudował w ciągu tygodnia… 😊

Magdalenę Kawalę – pasjonatka muzyki, dyrygentka naszego chóru, który tworzyła od podstaw; wyjątkowo zaangażowana w komputerowe zgrywanie indywidualnych solowych partii, tworząc w ten sposób pierwszy w naszej szkole e-chór 😊

Dariusza Paczkowskiego – kiedyś nauczyciel historii „Jedynki”, dziś radny rady miejskiej, wciąż nauczyciel, ale najbardziej znany z pasji, z jaką przygotowuje i oprowadza wycieczki po Iławie i całym regionie. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych: pieszo po iławskich ulicach, rowerem wokół Jezioraka, patrzeć tylko, jak zobaczymy jego relację z lotni, drona czy podczas lotu helikopterem. Możemy na niego liczyć i zawsze znajdzie czas dla naszej społeczności, by opowiedzieć o powstaniu tego budynku, o pierwszych latach po wojnie czy, jak ostatnio, o patronie, który niedaleko od Iławy leczył przyjaciela biskupa chełmińskiego. Dziękujemy!

Michała Młotka – absolwent szkoły, który zawsze ma czas na przekazanie ogromnej wiedzy naszym uczniom o historii tej szkoły, miasta i regionu. Autor wielu książek, znanych naszej młodzieży. Pamięta o nas, zapraszając do nas ważne osoby w kulturze regionu, jak np. Kazimierza Brakonieckiego – poetę, eseistę, krytyka literackiego, redaktora, animatora kultury – pochodzącego z Warmii i Mazur. Nasza współpraca jest również widoczna w odbywających się w „Jedynce” posiedzeniach Rady Miasta Iławy.

Renatę Kamińską – dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – nieoceniona w pomocy w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw organizacyjnych i księgowych. Z jednej strony pilnuje dyscypliny budżetowej, z drugiej jest ogromnym wsparciem merytorycznym. Po prostu: dziękujemy!

Statuetkę przyznano też:

Fundacji  Projekt ARCHE

Celem organizacji jest prowadzenie działalności społecznej, inicjowanie i wspieranie działań w zakresie ekonomii społecznej, wspieranie mieszkańców regionu poprzez warsztaty i doradztwo specjalistyczne. Fundacja stworzona przez ludzi z pasją, ludzi o wielkim sercu, otwartym na wszelkiego rodzaju potrzeby drugiego człowieka. To dzięki współpracy z fundacją i udziale szkoły w projekcie „Moc możliwości” nasza szkoła wzbogaciła o gry i pomoce dydaktyczne i edukacyjne, kanapy, apteczki  pierwszej pomocy, naklejki motywacyjne i edukacyjne. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami uczestniczyli w warsztatach i wyjazdach edukacyjnych oraz mieli możliwość aktywnie spędzać swój wolny czas. Współpracują z nami: Kamil Purłan i Iwona Sawczuk.

Pani Faustynie Dunin Sulgostowskiej, która reprezentuje firmę Yoona Creative Group z Ostródy. Firma ta zaopatruje naszą szkołę w bezpłatne materiały do wszelkich dekoracji imprez szkolnych, miejskich a czasami o szczeblu  wojewódzkim.

Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie – z przewodniczącą panią Magdaleną Grządzielą – bez Rady Rodziców, jej otwartości, akceptacji i współdziałania w naszej pomysłowości na „szkołę bliżej ucznia”, na „szkołę z tradycjami” i na „szkołę, która chce doceniać nie tylko uczniów, ale wszystkie osoby, które kształtują pozytywny wizerunek „Kopernika”, nie bylibyśmy tu dzisiaj. Inicjatywa festynów rodzinnych (do których – mamy nadzieję wrócić już jesienią), plac zabaw dla dzieci, odmieniona biblioteka, wyposażenie gabinetów przedmiotowych, modernizacja jadalni – to najbardziej spektakularna pomoc, ale też całoroczne wsparcie uczniów potrzebujących, nagrody dla uczniów zdolnych, coroczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej… Na Pani ręce, Pani przewodnicząca pragniemy za to serdecznie podziękować.

Aurelii Waruszewskiej – wicedyrektor szkoły, zaangażowana we wszystkie działania organizacyjne. Osoba z ogromnym taktem, pracowita, może stanowić wzór zapału, optymizmu i  radości pracy z uczniami. I do tego KAPITAN jak się patrzy!

Tradycyjnie wójt gminy Iława, Pan Krzysztof Harmaciński wyróżnił upominkiem wyróżniającego się ucznia naszej szkoły dojeżdżającego do Iławy z terenu gminy Iława W tym roku tę nagrodę otrzymała uczennica kl. VIIIb – Iga Podgórska.

Gratulacje wszystkim nagrodzonym przekazała pani Wiceburmistrz Miasta Iławy – Dorota Kamińska, pogratulowała też szkole pielęgnowania talentów uczniów. Pan Wójt Gminy Iława, oprócz ciepłych słów skierowanych do wszystkich wyróżnionych, wręczył pani dyrektor Aleksandrze Skubij statuetkę Laur Gminy Iława, dziękując obecnej dyrektorce za współpracę w związku z jej planami odejścia na emeryturę.

W tym momencie drzwi do sali gimnastycznej się otworzyły i wśród miłego zaskoczenia i ogromnych oklasków zebranych na scenę weszli członkowie dawno (z powodu pandemii) niewidzianego na koncercie Chóru Camerata z dyrygent Honoratą Cybulą na czele. Wykonali dwie radosne piosenki, które zebranych wprowadziły w radosny nastrój. Dziękujemy bardzo za uświetnienie obecnością naszej gali!

Właśnie do faktu zakończenia pracy zawodowej dyrektorki szkoły nawiązywała część artystyczna gali. Po ogromnych emocjach prowadząca  Aurelia Waruszewska powiedziała: – Zapraszamy Państwa na przedstawienie, którego autorem jest mój współprowadzący kolega Marcin. Chrząszcz. Przedstawienie dedykowane jest przede wszystkim uczniom i ich rodzicom, ale również zaproszonym gościom oraz pracownikom naszej szkoły. Niech to będzie nasze skromne podziękowanie za całoroczną pracę na rzecz naszej szkoły, szczególnie dziękujemy paniom kucharkom, które zadbały, abyśmy nie byli dziś głodni. Tym razem to my nauczyciele połączyliśmy swoje siły z uczniami i chcemy Was zabrać w rejs nietypowym statkiem, który nazywa się Copernikus. Jeżeli wsłuchacie się w słowa sztuki to na pewno znajdziecie pewne podobieństwa.

Treść przedstawienia opowiadała o ostatnim rejsie kapitana statku „Copernikus”. Kapitan prowadzi wiele rozmów, głownie z bosmanem, z którym podsumowuje czas pobytu na „Copernikusie”. Głos zabierają też oficerowie, ciężko pracują ubrani w pasiaste koszulki młodzi uczestnicy rejsu. Czasem opowieść jest wesoła, czasem refleksyjna. Uważny słuchacz odnajdzie w niej akcenty związane z iławską „Jedynką” – wieloma już historycznymi zdarzeniami, w których wielu słuchaczy uczestniczyło osobiście. Było nawet nawiązanie do trzech fal pandemii koronawirusa… Gdy robiło się bardzo sentymentalnie, rozbawiała zebranych wścibska papuga. Aktorom towarzyszyły szanty grane i śpiewane przez rodzica Mariusza Gołębiowskiego i nauczycielkę Magdalenę Kawalę. Wszyscy aktorzy zebrali zasłużone owacje na stojąco.

Wykorzystując marynistyczną symbolikę odchodząca w sierpniu na emeryturę pani dyrektor Aleksandra Skubij, przekazała nowej pani dyrektor, Beacie Niksie – Żubertowskiej – ster do powieszenia w gabinecie, na którym został umieszczony napis: „Ster dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie, by morze zawsze było spokojne”. Wręczyła też koleżance broszkę w kształcie kotwicy, symbolizującej m.in. nadzieję, pewność, bezpieczeństwo; nieugiętość; cierpliwość, spokój i stałość. Zastępcom dyrektora – Aurelii Waruszewskiej i jeszcze nie powołanej, ale zapowiedzianej Elżbiecie Trzcińskiej – pani A. Skubij podarowała broszki przedstawiające błękitne meduzy, podkreślając z uśmiechem, że przypominają one kształtem gwiazdy szeryfa. Sama ze wzruszeniem podziękowała za piękny występ i wskazała na swoją broszkę – ważkę, która ma skrzydła rozpostarte i wylatuje na wolność. Na koniec cicho ze wzruszenia powiedziała: „Mój statek odpływa, a ja stoję na brzegu z biletem na samolot…”. Radosny uśmiech pojawił się na twarzy A. Skubij, gdy podszedł do niej uczeń kl. IV c Natan Dziedziak z własnoręcznie wykonaną pracą w ołówku, która przedstawiała jej wizerunek na tle budynku „Jedynki”.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim za wspaniałą atmosferę i zaprosiła do wspólnego poczęstunku, przygotowanego przez szkolne kucharki ze środków uzyskanych od sponsorów.

Wszyscy obecni: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i goście jeszcze długo opowiadali wrażenia po pięknej i wzruszającej uroczystości.

/SP1, fot. TOMCOLOR/