Świetne wyniki egzaminu ósmoklasistów w iławskiej „Jedynce”

W dniu 2 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasistów, który odbył się w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Został przeprowadzony w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Jak podała CKE do egzaminu ósmoklasisty w maju 2021 r., przystąpiło 357 060 tys. spośród 367 834 tys. uczniów 8 klasy szkoły podstawowej (ok. 97%). W iławskiej jedynce do egzaminu przystąpili uczniowie dwóch klas ósmych – łącznie 59 uczennic i uczniów.

Tegoroczne wyniki w naszej szkole w odniesieniu do średnich wyników w mieście, powiecie, województwie i kraju po wstępnym przeliczeniu przedstawiają się następująco:

 szkołamiasto Iławapowiat iławskiwojewództwo warm.-mazur.kraj
język polski60%54%53%56%60%
matematyka47%44%43%42%47%
jęz.angielski67%64%59%61%66%

Z tabeli wynika, że średnie wyniki egzaminu w „Koperniku” są wyższe od średniej w mieście Iława, wyższe od średniej w powiecie iławskim w województwie warmińsko-mazurskim i są równe (lub w przypadku języka angielskiego) wyższe od średniej krajowej. Wszystkim uczniom i nauczycielom gratulujemy bardzo dobrego wyniku.

Przypomnijmy, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Nie jest bowiem określona wymagana liczba punktów do zdobycia, aby ukończyć szkołę podstawową. Do egzaminu wystarczy więc przystąpić. Jego wynik jest jednak bardzo istotny w rekrutacji do szkoły średniej. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną dostarczone przez OKE do nw. punktów odbioru zaświadczeń. W dniu 8 lipca 2021 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub pisemnie upoważniona przez niego osoba będą mogli odebrać zaświadczenia w wyznaczonym punkcie odbioru w godzinach od 9.00 do 12.00. W szkole będą więc po tym czasie. O terminie odbioru zaświadczeń uczniów powiadomią wychowawcy.

/SP1/