„Jedynka” podjęła współpracę ze stowarzyszeniem spadochroniarzy

16 marca 2021r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy IX Oddziałem Polskich Spadochroniarzy, reprezentowanym przez ppłk. (r) Jarosława Chrobota a Szkołą Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie, reprezentowaną przez dyrektor Aleksandrę Skubij. Celem współpracy jest kultywowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży, jak również promowanie aktywnego trybu życia.

Głównym celem Związku jest upowszechnianie sportu spadochronowego, integracja środowisk skupiających byłych spadochroniarzy oraz osób uprawiających spadochroniarstwo wyczynowo i amatorsko oraz działanie na rzecz rozwoju spadochroniarstwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Do statutowych obowiązków należy także upowszechnianie  i kultywowanie tradycji i obyczajów spadochroniarstwa oraz troska o miejsca pamięci narodowej związane z bojowym, szkoleniowym i misyjnym spadochroniarskim szlakiem jednostek Wojska Polskiego, prowadzenie szkolenia młodzieży dla potrzeb obronności kraju; prowadzenie działalności naukowej i oświatowo-wychowawczej oraz udział w pracach nad rozwojem i modernizacją sprzętu spadochronowego, także popularyzowanie rekreacyjnego i wyczynowego sportu spadochronowego, motolotniactwa i survivalu. /http://www.zpspolska.pl/

Planujemy miedzy innymi współpracę w zakresie kształtowania postaw patriotycznych i obronnych – wyjaśnia dyrektor Aleksandra Skubij. – W niedługim czasie nasi nowi partnerzy będą widoczni podczas obchodów świąt majowych w naszej szkole. Mam nadzieję, że kultywowanie najlepszych tradycji polskich spadochroniarzy przyczyni się do budowania w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności i miłości do naszej Ojczyzny. Cieszę się, że możemy liczyć na merytoryczne wsparcie Związku podczas prowadzenia zajęć o charakterze patriotycznym w zakresie udostępnienia materiałów dydaktycznych. Bardzo interesujące są plany rozbudzania wśród uczniów zainteresowania różnymi formami aktywności (oczywiście po obostrzeniach związanych z covid-19) – dodaje A. Skubij. – Jeśli będzie zainteresowanie wśród uczniów „Kopernika”, na pewno uda się zorganizować np. zajęcia z samoobrony.

W uroczystym podpisaniu porozumienia o współpracy wzięła udział wicedyrektor Beata Niksa – Żubertowska oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego „Jedynki”: Sarah WisniewskiSzymon Majewski oraz dyrektor LO Feniks w Olsztynie, pani Martyna Geszczyńska, st, szer., pani Magdalena Starzyńska, st. szer. i uczeń tej szkoły – iławianin Jakub Dreszler. IX Oddział Polskich Spadochroniarzy jest związany z siecią Liceów Ogólnokształcących Centrum Naukowo-Biznesowe Feniks S.C. C N-B to szkoły ponadpodstawowe o uprawnieniach szkoły publicznej, w których cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Nabór prowadzony jest do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego z modułem wojskowym, policyjnym i strażackim. Najprawdopodobniej taka szkoła powstanie we wrześniu 2021r. również w Iławie. Więcej: https://ilawa.szkolyfeniks.pl/

/SP1/