Zdalne nauczanie od 1 marca

Od poniedziałku, 1 marca uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego, przez kolejne dwa tygodnie – do 14 marca br., będą uczyć się w trybie zdalnym.

Wskaźnik nowych zakażeń w województwie warmińsko-mazurskim wynosi 45 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, a średnia w przeliczeniu w całym kraju to 20 nowych dziennych zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Dlatego od 27 lutego w tym regionie znów będą zamknięte hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, galerie, baseny, korty tenisowe i wróci nauka zdalna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych  – podał szef resortu zdrowia.   

W województwie warmińsko-mazurskim sytuacja epidemiczna jest szczególnie trudna, dlatego klasy I-III szkoły podstawowej powrócą do nauki zdalnej. Minister zdrowia podkreślał, że w Polsce sytuacja epidemiologiczna jest zróżnicowana – inaczej wygląda na północy, a inaczej na południu kraju.  W związku z tym  dotychczasowe restrykcje utrzymane zostaną w całym kraju, oprócz województwa warmińsko – mazurskiego, w którym sytuacja epidemiologiczna jest najbardziej niepokojąca. 

Na polecenie ministra zdrowia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie przebadała 24 próbki i otrzymała 16 wyników wariantu brytyjskiego. Zachorowania wywołane wariantem brytyjskim dotyczyły głównie powiatów olsztyńskiego, ostródzkiego oraz elbląskiego. Wśród potwierdzonych wariantów brytyjskich wystąpiły dwa ogniska rodzinne.  

Starsi uczniowie z tego regionu będą uczyć się na dotychczasowych zasadach, czyli zdalnie, z wyjątkami:
a) Z zachowaniem rygorów sanitarnych najstarsi uczniowie mogą brać udział w konsultacjach organizowanych na terenie szkoły.
b) Z zachowaniem rygorów sanitarnych uczniowie mogą brać udział w zorganizowanych zajęciach sportowych w sali gimnastycznej szkoły.

Wszyscy uczniowie z niepełnosprawnością oraz ci, którzy z różnych powodów nie mogą uczyć się w domu zostaną w szkole zaopiekowani po uprzednim kontakcie rodziców z wychowawcą klasy i uzyskaniem pisemnej zgody dyrektora szkoły.

Świetlica szkolna jest czynna dla dzieci rodziców pracujących w firmach i organizacjach związanych z leczeniem i przeciwdziałaniem pandemii covid-19. Uwaga! W tygodniu od 1 marca do 5 marca 21r. świetlica szkolna w „Jedynce” będzie nieczynna z powodów organizacyjnych.

W pozostałych województwach szkoły i placówki również będą funkcjonowały tak jak dotychczas, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Dyrektorzy szkół od 1 marca br. będą mogli udostępniać pomieszczenia w szkołach i placówkach na badania edukacyjne prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych. Konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania wynika z krajowych i międzynarodowych zobowiązań.

Uwaga, ograniczenia od 27 lutego 2021r.:

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ:
1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.
ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Ważne! Od 27 lutego nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Wprowadzenie tej zasady zależy od decyzji pracodawcy,
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB

Seniorzy

Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:

 • wykonywaniem czynności zawodowych,
 • zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
 • sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Obowiązuje do: odwołania

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,
 • przekraczają granicę RP transportem zorganizowanym,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną),
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.

/SP1 na podst.www.gov.pl/

Poprzedni artykułSzkolne wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Leon i konkursów plastycznych
Następny artykułKOSTKOWY PRZYJACIEL