Serce „Kopernika”

Pod opieką nauczyciela historii, Marcina Michalskiego, występującego w projekcie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako moderator spotkań z młodzieżą, uczennice naszej szkoły: Natalia Rucińska – 7b, Oliwia Piotrowska – 7b, Sarah Wiśniewski – 7a i Zosia Kwietko-Bębnowska – 8b włączyły się do działań zadania publicznego „Wiemy, jak pomagać”. W ramach tego projektu utworzony został w Iławie mini-inkubator inicjatyw społecznych skierowany do młodzieży w wieku 12-20 lat.

Powołanie Młodzieżowego Inkubatora Inicjatyw Społecznych otworzyło młodzież na środowisko lokalne, na konieczność analizowania i reagowania na problemy i potrzeby innych osób, ale także dało im możliwości twórczego i aktywnego uczestnictwa w ich rozwiązywaniu, do przyczyniania się do zmiany społecznej wywołanej ich inicjatywą. Pozwoliło to młodym ludziom dostrzec, jak wiele zależy od nich, od ich pomysłów, zaangażowania, dobrej woli i przedsiębiorczości. Z drugiej strony realizacja zadania ma pokazać samorządom i ich instytucjom, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom, jak ważne jest wsłuchiwanie się w pomysły i rady młodych ludzi, czerpanie inspiracji i wzajemna wymiana poglądów w kwestiach społecznych.

W wyniku inicjatywy grupy uczniów „Jedynki” udało się zakupić i zamontować przed parkingiem naszej szkoły – przy ulicy Kościuszki drugie w Iławie serce – kosz na plastikowe nakrętki. Nakrętki będą zbierane dla iławskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży plastiku posłużą do pomocy dzieciom niepełnosprawnym objętym opieką tej organizacji pozarządowej. Liczymy, że serce „Kopernika” będzie się szybko zapełniać!

/SP1/

Poprzedni artykułWszystkie drogi prowadzą do Betlejem…Spotkanie przedświąteczne 2020
Następny artykułOrganizacja nauki w „Jedynce” po feriach