Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo

Dzień dobry Państwu,
zwracam się do Wszystkich Rodziców naszych uczniów z ogromną prośbą, aby wsparli Państwo nasze działania związane z wdrażaniem i stosowaniem w szkole procedur sanitarnych w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.
Proszę Państwa o przeprowadzenie rozmowy z dziećmi, w której wyjaśnicie Państwo konieczność stosowania przepisów związanych z nową sytuacją epidemiczną w Iławie. Przeprowadzamy takie rozmowy w szkole, ale tylko wtedy, gdy mówimy jednym głosem, możemy uzyskać oczekiwany efekt. Od soboty, 10 października znaleźliśmy się w tzw. czerwonej strefie, więc aby bardziej zadbać o bezpieczeństwo społeczności szkoły ustaliłam następujące zasady postępowania:
1. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz.1758) wprowadziłam zmiany do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 19/2020 w sprawie Procedur bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w okresie pracy szkoły w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Zmiany te polegają na uściśleniu obowiązku noszenia osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły i wokół budynku na terenie szkoły. Zmiany też nakazują noszenie osłony w czasie lekcji lub zachowanie dystansu społecznego – o ile to jest możliwe.
2. Wszystkie wycieczki z wykorzystaniem obcych osób fizycznych i podmiotów – zostają odwołane. Nie dotyczy to wyjść integracyjnych z nauczycielami do lasu, do parku itd. (miejsca wyłączone są wymienione w  27 p.3 ppkt. 12 nowego rozporządzenia Rady Min.).
3. Wszędzie w miejscach wspólnych na terenie budynku szkoły i w wokół szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Wyłączenie dotyczy tylko momentu, w którym dziecko je śniadanie, tzn. spożywanie posiłku odbywać się powinno w jednym miejscu, a nie w ruchu. W czasie, gdy uczeń zdejmuje maseczkę, aby zjeść, musi zadbać o zachowanie dystansu 1,5 m do innych osób. Dotyczy także osób wskazanych w przywołanym wyżej rozporządzeniu.
4. Imprezy klasowe są dozwolone tylko w sali lekcyjnej bez osób zewnętrznych.
5. Przypominam, że w szkole ograniczone jest poruszanie się osób dorosłych na terenie. Można wejść na teren placówki po uprzednim umówieniu się telefonicznym. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą podać swoje dane i telefon kontaktowy w razie konieczności wskazania obecności osób w danym dniu do Sanepidu. Dzieci bez problemu potrafią wyjść ze szkoły do czekających za bramą szkoły rodziców lub na przystanek autobusowy.
6. Kontakt ze świetlicą szkolną był Państwu przekazywany wielokrotnie, m.in. jest na stronie www.sp1.ilawa.pl w zakładce KONTAKT (tel. 896485018 wew.18).

W związku z obostrzeniami reżimu sanitarnego w najbliższym czasie:
ślubowanie czterech klas pierwszych odbędzie się w piątek 16.10. w sali gimnastycznej w dwóch turach z przerwą na dezynfekcję sali bez obecności rodziców (ograniczenie ilości osób). Przewidujemy pamiątkowe zdjęcia.

W związku z czerwoną strefą bardzo Państwa proszę,  byście Państwo nadal informowali szkołę (wychowawców) o nietypowych sytuacjach zdrowotnych, w tym o kierowaniu na kwarantannę bliskich członków rodziny oraz znajomych, z którymi mieliście Państwo kontakt. Bardzo proszę, aby w takiej sytuacji profilaktycznie nie puszczać dziecka do szkoły do momentu uzyskania ujemnego wyniku testu lub pewności, że dziecko jest zdrowe. Jak Państwo wiecie stawką jest sposób nauczania – wszyscy bardzo chcemy, aby pracować w systemie stacjonarnym.

Na koniec bardzo proszę, aby nie manifestować własnych poglądów na temat koronawirusa, ostentacyjnie łamiąc szkolne prawo. Takie działania wprowadzają zamieszanie, które nie pomaga nam dbać o bezpieczeństwo 614 uczniów i 70 pracowników.  Procedury obowiązujące w szkole zostały ogłoszone na stronie szkoły w dniu 28 sierpnia, są do wglądu na tablicach informacyjnych przy wejściu do szkoły i w sekretariacie szkoły. Podobnie jak Zarządzenie wprowadzające opisane przeze mnie zmiany.

Życzę wszystkim Rodzinom Jedynki dużo zdrowia!
Aleksandra Skubij
Dyrektor Szkoły

Poprzedni artykułEksperyment w matematyce
Następny artykułWarzywa, owoce i napoje mleczne w roku szkolnym 2020/21