Zakończenie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Canva na lekcji”

W roku szkolnym 2022/3023 nasza szkoła była koordynatorem Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Canva na lekcji”. 

Projekt wymyśliła i wdrożyła pani Agnieszka Prass. Do projektu zaprosiła szkoły z całej Polski i szkoły polonijne na świecie oraz patronów wydarzenia Fundację Dbam o Mój Zasięg, zajmującą się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień, i nauki odpowiedzialnego korzystania z internetu przez młodych ludzi oraz iławski Inkubator Technologiczny, który dba o innowacyjne podejście przy wchodzeniu młodych ludzi na rynek pracy. 

Do Projektu dołączyło 166 polskich szkół i 2 z Litwy. Ponad 200 nauczycieli i 5036 uczniów. Powstała mapa projektu, na której widać szkoły realizujące działania.

Mapa placówek, które dołączyły do projektu.

Projekt powstał, aby korzystając z platformy edukacyjnej Canva, wyzwolić wyobraźnię i kreatywne pomysły uczniów i nauczycieli oraz zainspirować uczniów do różnorakich działań twórczych w odpowiedzialny i świadomy sposób z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej. 

Uczniowie klasy 6c Szkoły Podstawowej nr w Iławie

Plan działań projektowych był uzupełnieniem edukacji szkolnej, zgodnie z podstawą programową i priorytetami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/23, realizowany przez nauczycieli różnych przedmiotów nawet z najmłodszymi uczniami, bo już w klasie drugiej szkoły podstawowej. 

Nauczyciele i uczniowie projektowali w Canvie

Uczniowie klasy 2e ze Szkoły Podstawowej nr 81 w Gdańsku

W naszej szkole w ramach Miedzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Canva na lekcji” zrealizowaliśmy różne działania i projekt edukacyjny, do którego zaprosiliśmy Szkołę Podstawową w Kiwiszkach na Litwie. 

Litewscy i polscy uczniowie przygotowali wspólny projekt najpopularniejszych litewskich i polskich związków frazeologicznych oraz przysłów.  Kliknij w poniższe linki, aby obejrzeć prace uczniów:

Polsko-litewskie frazeologizmy cz. 1Frazeologizmy i przysłowia cz.2

Wychowawczyni Miroslava Savcenko i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach na Litwie

Przygotowanie projektu było doskonałym sposobem na poszerzanie wiedzy językowej uczniów, a także na zrozumienie kulturowych aspektów obu narodów oraz okazją do spotkania i rozmów.

Uczniowie wykazali dużo zaangażowania i wytrwałości w poznawaniu Canvy na lekcji i rozwijania umiejętności graficznych. Ich projekty były piękne, kreatywne i twórcze, a oni są zadowoleni z udziału.

Udział w projekcie pozwolił nauczycielom wesprzeć uczniów w rozwoju istotnych kompetencji, takich jak: kreatywność, otwartość, myślenie krytyczne i analityczne, innowacyjność, empatia oraz umiejętność pracy projektowej i współpracy.

Poprzedni artykułWycieczka rowerowa VIc do Szymbarka
Następny artykułPiłka nożna na matematyce