„Świetliki” w Jedynce

14 marca 2023 r. odbyła się XVI edycja „Świetlika”. 

Konkurs Świetlik popularyzuje nauki przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych. W ramach przygotowań uczniowie wykonują w domu doświadczenia opracowane przez Zespół Merytoryczny Świetlika, pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konkurs został przeprowadzony w sześciu grupach wiekowych, właściwych dla klas 1-6 szkoły podstawowej. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany został inny zestaw eksperymentów i inny test. Zadania testowe zawierały treści dotyczące eksperymentów z zalecanego do wcześniejszego wykonania zestawu oraz inne treści ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia), dostosowane do wieku uczestników.

Wioletta Karwat