Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie

21 kwietnia Jedynka otworzyła swoje drzwi dla dzieci i rodziców przyszłych klas I.

Na wstępie, wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor Beata Niksa – Żubertowska, przedstawiła wicedyrektorów szkoły – Aurelię WaruszewskąElżbietę Trzcińską. Następnie została przedstawiona aktualna oferta edukacyjna.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor wymieniła liczne atuty placówki, dzięki którym szkoła wzbudza zainteresowanie edukacją i cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym. Szkoła ma bardzo dobre warunki lokalowe oraz jest odpowiednio wyposażona. Bazę dydaktyczną szkoły tworzą nowocześnie urządzone, przestrzenne klasopracownie. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy z uczniami szkoły podstawowej.   

  Szkoła rozpoznaje zdolnościzainteresowania uczniów w procesie obserwacji, wywiadu i diagnoz pedagogicznych. Zajęcia w szkole organizowane są zgodnie z podstawą programową szkoły podstawowej oraz pozytywnie zaopiniowanymi programami i projektami, które w szerszym zakresie wskazują na rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie edukacji przedmiotowej, edukacji zdrowotnej, artystycznej, ekologicznej, sportowej, emocjonalnej. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. Szkoła stawia na rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność  przedsiębiorczość, samorządność uczniów poprzez organizowanie różnorodnych kół zainteresowań.

         Na terenie szkoły organizowane są różne imprezy i prezentacje przygotowane przez stowarzyszenia i instytucje zewnętrzne współpracujące ze szkołą – Szkoła Muzyczna, Liceum Mundurowe, szkoły ponadpodstawowe, Fundacja Projekt Arche, Stowarzyszenie Przystań. Szkoła uczestniczy w imprezach kulturalnych w środowisku lokalnym i różnych akcjach charytatywnych, bierze udział (z sukcesami) w różnorodnych konkursach wiedzowych, sportowych, plastycznych organizowanych przez instytucje i organizacje środowiskowe, rejonowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Dyrektor co roku, w miarę możliwości budżetowych, doposaża placówkę w pomoce dydaktyczne, starając się, by wpływały one na unowocześnienie procesu nauczania – Laboratoria przyszłości. Oddana do użytku w 2016 r. nowa sala gimnastyczna z siłownią, salką rehabilitacyjną została doposażona w nowoczesny i tradycyjny sprzęt sportowy chętnie wykorzystywany podczas zajęć przez nauczycieli i młodzież.

         Wielu absolwentów w dalszej edukacji kontynuuje rozwijanie pasji i talentów rozbudzonych w szkole – są członkami orkiestry dętej, chóru Camerata, występują na miejskich uroczystościach, są często widoczni i bardzo aktywni w mieście zarówno jako działacze szeroko pojętej kultury, sportu, jak i nauki (kilku z nich otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów w szkołach średnich).

Przemówienie Dyrektor Szkoły zostało poparte poprzez występ uczennic Anny Żuchlińskiej z klasy I A oraz Amelii Witkowskiej z klasy III B, które przedstawiły swój indywidualny obraz placówki wymieniając jej atuty.

         Następnie, uczniowie pod kierunkiem Pani Anny Radomskiej  zaprezentowali ciekawy układ taneczny. Występ wzbudził duże  zainteresowanie zgromadzonej publiczności, został nagrodzony brawami.

         Na zakończenie, dzieci wraz z Rodzicami zwiedzili szkołę, uczestnicząc w przygotowanych przez nauczycieli warsztatach:

– wykonywanie slajdów;

– malowanie na streczu;

– doświadczenia chemiczne dla dzieci;

– pracownia biologiczna – koło biologiczne;

– pokaz photonów i kodowanie;

– tworzenie gniotków;

– malowanie twarzy ;

– gry i zabawy sportowe;

I wiele innych atrakcji, z których byli zadowoleni przyszli uczniowie naszej szkoły.

/Sp1/

Poprzedni artykułDzień Ziemi w IV a
Następny artykułWycieczka do Torunia