Od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia w szkołach będą odbywały się w formie zdalnej.

Zgodnie  z  opublikowanym Rozporządzeniem Ministra  Edukacji i Nauki z  dnia  13  grudnia 2021  r. w sprawie czasowego graniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz. 2301), zajęcia  stacjonarne  w  szkołach podstawowych,  będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Ponadto w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować  zajęć  w  miejscu  zamieszkania,  dyrektor  szkoły  jest  zobowiązany  do zorganizowania zajęć w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość  na  terenie    szkoły.  To  rozwiązanie  zapewni  dzieciom  i  uczniom wsparcie  w  procesie  edukacji  oraz ciągłość oddziaływań rewalidacyjnych i terapeutycznych.

Więcej informacji zostało przekazanych rodzicom poprzez wiadomość w Librusie.

Przerwa świąteczna bez zmian

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 4 dni robocze (3-5 i 7 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny. 

Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie

Beata Niksa – Żubertowska