SZLACHETNA PACZKA od VII a

Klasa VII a od kilku lat bierze aktywny udział w przygotowaniu SZLACHETNEJ PACZKI. Osobą, która inspiruje uczniów i ich rodziców oraz zaraża swoim entuzjazmem, jest mama Marysi Brzeskiej.

W tym roku uczniowie ze swoimi rodzicami i wychowawczynią pomagali pani Jadwidze, która mieszka sama i zmaga się z wieloma chorobami Były potrzebne produkty spożywcze, środki czystości, a także buty i ubranie. Każdy wybrał z listy coś, co mógłby starszej pani ofiarować. Grupa uczennic zapakowała wszystkie prezenty, a Marysia i jej rodzice zawieźli świąteczny dar serca do magazynu. Mamy nadzieję, że święta Bożego Narodzenia dzięki naszej SZLACHETNEJ PACZCE będą dla pani Jadwigi radośniejsze niż zwykle, bo opromienione dobrymi sercami uczniów. Warto podkreślić, że VII a aktywnie włączyła się w akcję SZLACHETNEJ PACZKI organizowaną przez naszą szkołę.

B. Paczkowska