Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

Dnia 14 października 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia „Kopernika”. Ze względu na cały czas trwającą pandemię oraz obostrzenia uroczystość została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie klasy I b i I c. Natomiast w drugiej części uczniowie klasy I a i I d.

Uroczystość prowadziły przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego: Sarah Wiśniewski z klasy VIII a oraz Agata Józefowicz z klasy VIII c.

Pani Dyrektor Beata Niksa-Żubertowska przywitała wszystkich zebranych na uroczystości cytatem Isaaca Newtona: „Co wiemy, to mała kropelka, czego nie wiemy, to wielki ocean”. W swoim przemówieniu do pierwszoklasistów nawiązała do interesującej podróży, podczas której poznają oni nowe wiadomości, ciekawe postacie, nawiążą przyjaźnie, zdobędą doświadczenie i przekonają się, że mogą w naszej szkole liczyć na ludzi, którzy będą nieść pomoc w każdej sytuacji. Pani Dyrektor zachęciła najmłodszych uczniów, aby zadawali wiele pytań i byli dociekliwi. Na koniec słów skierowanych do pierwszoklasistów pani Dyrektor Beata Niksa-Żubertowska złożyła życzenia: „Życzę Wam wielu chwil zadowolenia z własnych osiągnięć, wielu sukcesów na miarę własnych możliwości. Dążcie do pokonywania własnych trudności! Bądźcie zdobywcami, poszukiwaczami, podróżnikami. Bądźcie radośni!”.

W swojej przemowie pani Dyrektor skierowała również kilka słów do rodziców naszych uczniów, dziękując im za zaufanie do naszej szkoły oraz do grona pedagogicznego podkreślając rolę pedagogów zwłaszcza na pierwszym etapie edukacji młodego człowieka.

Swoją przemowę pani Dyrektor zakończyła cytatem Henrego Forda, aby zaprosić do współdziałania – „Spotkać się to początek, zgodzić się to postęp, pracować razem to sukces”.

Po przemówieniu pani Dyrektor rozpoczęła się część artystyczna, gdzie najmłodsi uczniowie naszej szkoły wykazali się tego dnia przepięknym śpiewem, recytacją oraz tańcem. Nie zabrakło również piosenki zaśpiewanej w języku angielskim oraz wspólnego tańca uczniów klas pierwszych z przedstawicielami starszych klas do piosenki pt. „Tańcz, tańcz, tańcz”.

Dzieci z klas pierwszych udowodniły, że są już gotowe wejść w kolejny etap życia oraz dojrzały do roli ucznia.

Po złożeniu przez uczniów ślubowania pani Dyrektor Beata Niksa-Żubertowska dokonała aktu pasowania, dzięki czemu w poczet uczniów „Jedynki” uroczyście włączonych zostało 93 uczniów.

Dzień 14 października jest również Dniem Edukacji Narodowej, dlatego z tej okazji uczniowie klas pierwszych zaśpiewali dla całego grona pedagogicznego piosenkę pt. „Samba dla Pani, dla Pana”, a chór szkolny wykonał piosenkę pt. „Piosenka dla nauczyciela”.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele klas II – VIII, a także Rodzice pierwszoklasistów oraz grono pedagogiczne i dyrekcja.