Konkurs “Liga Sprawiedliwości”

Uczniowie klasy VIIIB –  Hanna Kamińska, Nikola Piotrowska, Zofia Kwietko-Bębnowska oraz Miłosz Jankowski zaangażowali się w konkurs organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości “Ligę Sprawiedliwości”.

Celem konkursu było zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowanie w życie społeczne. Uczniowie pracowali w grupie  przez siedem tygodni. W każdym tygodniu rozwiązywali  zadania opublikowane na stronie konkursu we wskazanej przez organizatora formie:  literackiej,  plastycznej lub multimedialnej. Zadania wymagały kreatywności i bardzo dużego zaangażowania.

Uczniowie zajęli 57. miejsce w kraju. Gratulujemy!