Profilaktyka zdrowotna wobec licznych przeziębień

Jeszcze raz przypominamy:

W związku z falą zachorowań na grypę i  licznymi przeziębieniami przypominam o konieczności wzmożonego dbania o higienę osobistą poprzez częste i skuteczne mycie rąk, kichanie i kasłanie do jednorazowych chusteczek, pozostawanie w domu w przypadku podwyższonej temperatury oraz objawów grypy.
Temperatury na dworze są bardzo zmienne, co czasem może powodować złudne przekonanie, że jest dość ciepło, by zrezygnować z wierzchniego ubioru zimowego. Dlatego bardzo proszę o rozsądny wybór ubrań, tak, by dodatkowo nie narażać młodych organizmów na wychłodzenie lub wręcz odwrotnie – na przegrzanie.

Przypominamy: dbajcie o siebie, skutecznie myjcie ręce, jeden raz używajcie chusteczek jednorazowych, unikajcie niepotrzebnych zgromadzeń, pozostańcie w domu, gdy jesteście chorzy.
Drodzy Rodzice naszych uczniów, tylko wtedy, gdy występują DWA czynniki:
– w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z chorymi na koronawirusa,
– wystąpiła wysoka temperatura, kaszel, duszności,
należy zgłosić ten fakt TELEFONICZNIE lekarzowi rodzinnemu lub do Sanepidu. W takiej sytuacji nie należy bez zgody służb sanitarnych wychodzić z domu.
Profilaktyka zdrowotna jest bardzo ważna.

MEN informuje na stronie: ——>


Informacje na podstawie gov.pl:

Często myj ręce

Często myj ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody.

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Aleksandra Skubij
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Iławie

Poprzedni artykułWyjście na pizzę – nagroda w konkursie na świąteczną dekorację drzwi
Następny artykułWarsztaty przyrodnicze