„Jedynka” otrzymała Certyfikat kuratora oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała szkoły do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat iławskiej „Jedynce”. Uroczystość wręczenia Certyfikatów „Szkoła Wierna Dziedzictwu” odbyła się 29 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie reprezentowała dyrektor Aleksandra Skubijkoordynator projektu, Elżbieta Kozłowska.

Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski i Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cebulski pogratulowali wyróżnionym dyrektorom oraz podziękowali wszystkim szkołom i placówkom, które przystąpiły do tegorocznej edycji konkursu. Podkreślali, że podejmowane przez szkoły działania służyły kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. Realizacja wytyczonych zadań przyczyniła się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia i wychowania patriotycznego. Wicekurator podkreślał, że certyfikaty w tej edycji konkursu otrzymało 75 szkół ze 187 ubiegających się.

Podczas uroczystości szkoła salezjanów z Ostródy wystąpiła w uroczystej prezentacji o charakterze patriotycznym. Wykonawcy otrzymali brawa na stojąco.

Certyfikaty uzyskane w 2018 roku utracą ważność w dniu 31 grudnia 2021 r.

/SP1/

Poprzedni artykułW świecie polskich legend
Następny artykułWizyta w bibliotece