Konkurs dla klas VIII

Serdecznie zachęcamy uczniów klas VIII do udziału w konkursie czytelniczym związanym z lekturą „Zemsta”. Będzie to znakomita okazja do sprawdzenia swej wiedzy przed egzaminem ósmoklasisty.

Konkurs czytelniczy Z „Zemstą” za pan brat

CELE KONKURSU:

 – rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów, 

– kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

– forma powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.

 REGULAMIN:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VIII. 

2. Osoby chętne do uczestnictwa w konkursie powinny zgłosić chęć udziału do nauczycielek języka polskiego: Bożeny Paczkowskiej i Marzeny Podgórskiej.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania się zgodnie z zakresem materiału:

– treść „Zemsty” Aleksandra Fredry;

-geneza powstania utworu „Zemsta”;

– pojęcia związane z dramatem.

4. Konkurs odbędzie się 22.03.2023 r. na 6. godzinie lekcyjnej w auli szkolnej.

5. Suma uzyskanych punktów wyłoni zwycięzców konkursu. W przypadku osiągnięcia przez uczniów jednakowej liczby punktów jury weźmie pod uwagę czas, w którym uczeń zakończył wypełnienie testu. 

6. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, najlepsi uczestnicy ocenami cząstkowymi bardzo dobrymi i celującymi z języka polskiego oraz pochwałami wpisanymi do dziennika.

Organizacja konkursu: Bożena Paczkowska, Marzena Podgórska

Poprzedni artykułWyniki międzyszkolnego konkursu poetyckiego „Mikołaj Kopernik – Patron Szkoły”
Następny artykułKomiksowy język polski