PIOTR KUBA- NASZ BOHATER

Duma rozpiera wszystkich nauczycieli i uczniów „Jedynki”, że po korytarzach naszej szkoły spaceruje skromny uczeń- a jednocześnie BOHATER, który dzięki umiejętnościom udzielania pierwszej pomocy uratował życie swojemu tacie. Do przyjazdu karetki prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Robił to profesjonalnie i z dużym opanowaniem. Zawalczył o życie najbliższej osoby. Dzięki jego działaniom serce taty zaczęło znowu bić. W tym przypadku to największa i  najważniejsza nagroda za jego wysiłek

Za swoje dokonania został również uhonorowany Odznaką Komendanta Głównego PSP „luvenis Forti”.

Odznaka ta przyznawana jest młodym ludziom, którzy swoją wzorową – godną do naśladowania postawą przyczynili się do uratowania życia i zdrowia innych osób, wykazując się wiedzą i umiejętnościami, rozsądkiem i odwagą, dzielnością i opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej.

To niezwykłe wyróżnienie  Piotr Kuba otrzymał 20 lutego 2023r.   podczas uroczystości przy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Podniosłość tego wydarzenia była tym większa, że w uroczystości brali udział ważni oficjele:

1. Andrzej Śliwka- podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

2. Andrzej Pęziński– przedstawiciel Marszałka Województwa Warmńsko-Mazurskiego

3. Nadbrygadier Tomasz Komoszyński Warmińsko-Mazurski  Komendant Wojewódzki PSP

4. Bartosz Bielawski – Starosta Powiatu Iławskiego

5. Dawid Kopaczewski– Burmistrz Miasta Iławy

6. Starszy Brygadier Piotr Wlazłowski – Komendant Powiatowy PSP w Iławie

Piotra czeka jeszcze jedno wyróżnienie od dyrekcji szkoły i Rady Rodziców.

Na zdjęciach Piotr w mundurze Ochotniczej Straży Pożarnej.

Cdn.

A.W.

Poprzedni artykuł
Następny artykułSkład Samorządu oraz Pocztów Szkolnych 2022/2023