XVIII Turniej Tańca Sportowego

Jedynka otwiera swoje drzwi, służąc pomocą podczas organizacji XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Jezioraka.