Szkolny Bieg z okazji 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Nauczyciele wychowania fizycznego serdecznie zapraszają chętnych uczniów do wzięcia udziału w Szkolnym Biegu z okazji 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, który odbędzie się w środę 9 listopada. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal. Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem poniżej. Zapisy u nauczycieli wychowania fizycznego.

REGULAMIN BIEGU Z OKAZJI 104 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

  1. Organizatorzy:

    a) nauczyciele wychowania fizycznego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie

b) koordynator – sędzia główny – Aurelia Waruszewska
                      

  1. Cel imprezy:
  2.  Zawody odbędą się z okazji 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości  i mają na celu uświetnienie tej Rocznicy oraz popularyzację aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Termin, miejsce, godziny:


START 09 .11.2022 r (środa)

a) godz. 9.35 spotkanie uczniów klas I-III Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie- przejście uczniów pod opieką nauczycieli na Bulwar Jana Pawła II .

Start na wysokości cukierni „Sowa”.

b) godz. 10.00 start klas I- III na dystansie ok. 300 m    


c) godz. 10.30 spotkanie uczniów klas IV-VIII Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie- przejście uczniów pod opieką nauczycieli na Bulwar Jana Pawła II .

d) godz. 10.45 start klas IV- VIII na dystansie ok. 1900 m 

  
Start na wysokości cukierni „Sowa”.

e) dekoracja najlepszych zwycięzców zawodów w poszczególnych kategoriach wiekowych w czwartek 10.11.2022r (podczas apelu ).

4. Warunki uczestnictwa:

a) w zawodach  mogą startować chętni uczniowie, którzy chcą dbać  o  swoje      zdrowie   i rozwój sprawności fizycznej oraz aktywnie spędzić czas (Uwaga! limit miejsc 270 osób).


b) wszyscy uczestnicy zobowiązani są dostarczyć zgodę rodziców lub opiekunów na udział w biegu do dnia 05.11.2022r. Na podstawie zgody wydany będzie numer startowy. Niedostarczenie zgody w terminie wiąże się z wykreśleniem uczestnika z listy startowej.

c) zgłoszenia do biegu przyjmują do dnia 28.10.2022r.

– dla uczniów klas IV –VIII nauczyciele wychowania fizycznego

– dla uczniów klas I- III nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

5. Kategorie wiekowe i dystanse:

 
            – kategoria I –klasy I – III (podział na dziewczęta i chłopców)
            – kategoria II – klasy IV- VI (podział na dziewczęta i chłopców)
            – kategoria III –klasy VIII (podział na dziewczęta i chłopców)

6.Nagrody:

a) wszyscy uczniowie, którzy ukończą bieg na mecie otrzymują pamiątkowe medale

b) miejsca I –III w każdej kategorii nagrodzone będą statuetką i pamiątkowym gadżetem.

Zapraszamy

A. Waruszewska,

L. Seregiet,

A. Biernacki,

P. Lubecka,

M. Wiergowska,

K. Mądry

Poprzedni artykułNasza klasa ma być zgrana
Następny artykułWarmińsko-Mazurski Tydzień Kariery 2022