Karty zgłoszeń do świetlicy i na obiady w „Jedynce”

Karty zgłoszenia na obiady i do świetlicy szkolnej będziemy przyjmować w świetlicy szkolnej 1 września 2022 r. od 8.00 – 13.00.

Ze względu na czynności organizacyjne termin przyjmowania zgłoszeń na obiady szkolne upływa 2 września o godz. 10.00.

Obiady będą wydawane od 5 września 2022 r.

e-mail do kierownika świetlicy szkolnej: kierowniks@sp1.ilawa.pl

Informacja o kartach zgłoszenia 2022_23–> [pdf]

Karta zgłoszenia na obiady 2022_23 –> [.pdf]

Karta zgłoszenia do świetlicy SP1 22_23 –> [.pdf]

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SP1 2022_23 –> [.pdf]

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP1 2022-23 –> [.pdf]