Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja

Zakończył się całoroczny projekt edukacyjny Emocja realizowany w klasie IV d przez wychowawczynię Elżbietę Kowalską.   

Projekt miał na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, kształtowanie postawy empatii, wprowadzanie w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi uczniów, integrację i adaptację w sytuacji popandemicznej, kształtowanie inteligencji emocjonalnej, kształtowanie kreatywności i odpowiedzialności. 

Uczniowie pracowali nad różnorodnymi zadaniami w ramach modułów: Kraina Kreatywności, Kraina Wyobraźni, Kraina Mocy Słów i Kraina Empatii.

Elżbieta Kowalska

Poprzedni artykułPomagamy w nauce języka polskiego
Następny artykułWarsztaty z wyzwaniem zrealizowane