Podsumowanie Akcji „Dokarmiamy Zwierzęta”

Podczas jesiennej akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”, chętni uczniowie z klas I – III przynosili dla leśnych zwierząt: kasztany, żołędzie, kukurydzę oraz orzeszki buczyny. Wszystkie zgromadzone dary odebrał pan Andrzej Dzieniszewski z Koła Łowieckiego. W podziękowaniu za zorganizowaną pomoc pan Andrzej przeznaczył środki pieniężne, dzięki którym można było zakupić menzurki pomiarowe, dwa komplety odważników oraz 26 kg słodyczy dla dzieci.

S. Potocka