Otrzymaliśmy dotację na zakup książek do biblioteki! 

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 12 000 na zakup książek do biblioteki! 

Olga Bryl