Spotkanie z iławskim historykiem

W poniedziałkowy poranek, 29 listopada, na dwóch pierwszych godzinach lekcyjnych odbyły się spotkania uczniów z iławskim historykiem i przewodnikiem, Panem Dariuszem Paczkowskim. O godz. 8.00 w szkolnej auli zgromadzili się uczniowie klas IVa, IVb i Vb, zaś od godz. 8.50 odbiorcami byli uczniowie klas Vc, VIIb, VIIIa i VIIIc. Młodszym słuchaczom p. Dariusz opowiadał przeróżne legendy o Iławie, starszym natomiast przedstawił historię Iławy i okolic. Wszyscy (zarówno uczniowie jak i nauczyciele) słuchali z zapartym tchem barwnych opowieści gościa, które ukwiecone były anegdotami, pytaniami i drobnymi upominkami za poprawne odpowiedzi na nie. Spotkania zakończyły się gromkimi brawami dla prowadzącego.

E Kozłowska/fot. EK