Pamiętamy! Zawsze będą w naszych sercach!

Członkowie Samorządu Uczniowskiego w listopadzie wzięli udział w konkursie „Pamiętamy” zorganizowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom. Celem przedsięwzięcia było pogłębienie wśród uczniów wiedzy nt. własnej szkoły – „Małej Ojczyzny” i jej bohaterów przez ukazanie wzorców pamięci o nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy odeszli. 

Uczniowie nie zapomnieli o wspaniałych ludziach, którzy pracowali w Jedynce. Odszukali groby byłych nauczycieli i pracowników obsługi szkoły, uporządkowali mogiły oraz zapalili „światełko”.

Uczniowie odwiedzili groby tych, których już z nami nie ma, ale są w naszych wspomnieniach i rozmowach: 

Witold Gnieciak – nauczyciel historii

Krystyna Szklanna – nauczycielka klas I-III

Helena Żmudzińska – nauczyciel plastyki

Andrzej Pikulski – nauczyciel wychowania fizycznego

Teresa Szklanna, Stanisława Jackowska, Jadwiga Borkowska, Urszula Małek – pracownicy obsługi szkoły

Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły byli, są i będą zawsze w naszej pamięci.