Jesień na technice w klasie Va i Vc

Uczniowie klas Va i V c poznawali na technice właściwości papieru. Wiadomości teoretyczne przekuli w praktykę wykonując prace wytwórcze o tematyce jesiennej.

B N-Ż