Roz(g)rywkowy Dzień Chłopaka

W czwartek 30.09 uczniowie trzecich klas wzięli udział w halowych rozgrywkach piłki
nożnej, które zostały zorganizowane, aby uczcić Dzień Chłopaka. Głównym celem turnieju
było stworzenie warunków do przeżywania radości i satysfakcji, nabywanie umiejętności
pracy w grupie, a przede wszystkim wdrażanie młodych zawodników do sportowej
rywalizacji i nauki zasad fair play.
Na miejsce przybyło aż 42 zawodników z 5 klas. Łącznie rozegrano 6 meczów. W finale
spotkały się klasy III d oraz III e. Zapału, emocji i bramek nie brakowało. Ostatecznym
zwycięzcą okazali się uczniowie klasy III e.
Każda klasa otrzymała puchar za udział w rozgrywkach, pamiątkowy dyplom, żelki, a
zwycięzcy oprócz wcześniej wymienionych nagród dostali voucher dla swojej klasy na pizzę
ufundowany przez Radę Rodziców. Organizatorkami turnieju były Aleksandra Konicz i Paula
Lubecka, a sędziować pomógł uczeń klasy VII d Robert Połeć.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy, a rodzicom, koleżankom i kolegom, którzy przybyli
kibicować bardzo dziękujemy. Do zobaczenia 8 marca.

PL