Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w iławskim „Koperniku”

W piątek, 25 czerwca  o godzinie 9.00 klasy IV – VIII, a o godzinie 11.00 klasy I-III spotkały się na szkolnym dziedzińcu „Jedynki”, uczestnicząc w uroczystościach zakończenia niełatwego, bo zdominowanego pandemią koronawirusa covid-19  roku szkolnego. Podczas porannej uroczystości pojawił się akcent pożegnania odchodzących na emeryturę pracowników szkoły, w tym samej pani dyrektor. Oprawę uroczystości zapewnili członkowie Samorządu Szkolnego, prowadziła przewodnicząca Natalia Gapska.

Tradycyjny ceremoniał rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego i wciągnięcie przez poczet flagowy flagi na maszt podczas odśpiewania hymnu państwowego przez wszystkich zgromadzonych.

Po powitaniu na apelu pani dyrektor Aleksandry Skubij, pań wicedyrektorek – Beaty Niksy – Żubertowskiej i Aurelii Waruszewskiej Natalia poprosiła o zabranie głosu przez panią dyrektor.

Aleksandra Skubij w imieniu społeczności szkoły powitała serdecznie ważnych gości: burmistrza Iławy, pana Dawida Kopaczewskiego, wiceburmistrz, panią Dorotę Kamińską, radną Rady Miejskiej Iławy, panią Elżbietę Prasek, radnego Rady Miejskiej, Tomasza Woźniaka, dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – Renatę Kamińską, prezes koła ZNP – Iwonę Gawińską, członków Prezydium Rady Rodziców z przewodniczącą Magdaleną Grządzielą i wiceprzewodniczącym Mariuszem Gołębiowskim na czele. Szczególnie serdecznie powitała pani dyrektor odchodzącą na emeryturę nauczycielkę wychowania fizycznego, Grażynę Fiałek oraz kierownika gospodarczego, Zbigniewa Sikorskiego. Dyrektor Aleksandra Skubij, w swoim wystąpieniu, słowa kierowała kolejno do członków społeczności szkoły.

Szanowni Rodzice, Kochane Uczniowie, Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły.

To już drugie zakończenie roku szkolnego w czasie pandemii. Rok szkolny 2020/21 nie był łatwy. Był to wyjątkowo trudny rok, rok, w którym nieraz trzeba było stawić czoła różnym trudnościom i wyzwaniom.

Drodzy Uczniowie!

Za Wami okres wytężonej pracy, czas wielu nowych doświadczeń i przeżyć, gorszych i lepszych chwil, osobistych sukcesów, czasem porażek.

W minionym roku w drugim etapie kształcenia (kl. IV-VIII) częściej spotykaliśmy się przy ekranie komputerów niż w osobistym kontakcie. Towarzyszyło nam wszystkim wiele wahań, wątpliwości i tak naprawdę dużo stresu. Nikomu nie było łatwo: ani uczniom, ani nauczycielom, stres przeżywali Wasi rodzice. Niepewność towarzyszyła pracownikom niepedagogicznym szkoły. Dziś spotykamy się razem w uroczystym nastroju w chwili, która pozwala nam zatrzymać się na moment i pomyśleć czym dla każdego z nas był miniony rok szkolny.

Gratuluję Wam wszystkim!!! A szczególnie tym spośród Was, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli nawet niewielki sukces. Dziękuję Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Jeśli, Drodzy Uczniowie, nieumyślnie któremuś z Was zrobiliśmy przykrość lub któryś z Was poczuł się niesprawiedliwie potraktowany, wybaczcie. My – nauczyciele też czasem jesteśmy omylni.

Dzisiaj również w sposób szczególny zwracam się do absolwentów naszej szkoły, którzy wchodzą w kolejny, jeszcze nieznany etap edukacji, ale jestem pewien, że są do niego dobrze przygotowani. Czas nauki w tej szkole pozwolił im zdobyć wiedzę, doświadczenie i myślę, że… odwagę na dalszą drogę.

 Drodzy Absolwenci!

Każdy z Was jest niepowtarzalnym, wartościowym młodym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach!

Niechaj to przesłanie towarzyszy Wam każdego dnia, daje siłę i pozwala uwierzyć we własną moc czynienia dobra innym, a przez to budowania swojego szczęścia.

Szanowni Rodzice!

Chciałbym również Państwu podziękować za współpracę, za wszelkie działania wspierające naszą szkołę, za zrozumienie oraz zaangażowanie w naukę zdalną.

Dziękuję także Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw naszej młodzieży. Nie był to dla nas łatwy rok. Tym bardziej dziękuję więc Wam za podejmowany w codziennej pracy wysiłek. Dziękuję za to, że dbacie zarówno o edukację naszych wychowanków, jak też o ich bezpieczeństwo. Dziękuję za wszelkie podejmowane inicjatywy, także te mniej zauważalne ale składające się na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

W imieniu całego Grona Pedagogicznego życzę Wszystkim dobrych wakacji! Spotykajcie przyjaciół, czytajcie książki odłożone na później, tańczcie boso w deszczu, odpoczywajcie i pamiętajcie o bezpieczeństwie: na ulicy, nad wodą, w domu, w górach, gdy wspinacie się na ściance, gdy jeździcie na rowerze, rolkach itp.

– Poloneza czas zacząć – zakończyła tę część uroczystości pani dyrektor.

Uczniowie klas ósmych zatańczyli poloneza, do układu opracowanego przez panią Grażynę Fiałek. Po powrocie do innych uczniów ze swoich klas, wszyscy ubrali pamiątkowe birety ze złotym logo szkoły. Wychowawcy klas wyczytali uczniów wyróżnionych za wysokie osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie oraz uczniów ze stuprocentową frekwencją w całym roku szkolnym. Nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców wręczały panie dyrektorki oraz burmistrz Iławy i dyrektor MZOSiP.

Szczególne wyróżnienie Rady Rodziców otrzymała Zosia Kwietko – Bebnowska, uczennica klasy VIIIB – za wyjątkowo liczne sukcesy naukowe oraz w innych dziedzinach życia. Rada Rodziców ufundowała Zosi jednorazowe stypendium w wysokości tysiąca złotych. Pani dyrektor Aleksandra Skubij wręczyła Zosi ozdobną plakietkę w imieniu swoim i Rady Pedagogicznej za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, wyjątkową postawę do nauki, rozwijanie zainteresowań, wysoką kulturę osobistą i zaangażowanie w życie szkoły i regionu na znak przyznania Zosi Kwietko – Bębnowskiej honorowego tytułu „Uczeń Roku 2020/21” z wpisaniem do Księgi Wyjątkowych Absolwentów Szkoły.

Gospodarze klas VIII wystąpili do ślubowania, wszyscy ósmoklasiści powtarzali słowo „Przysięgamy”.

Opuszczając Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie  dziękujemy nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w nasze wykształcenie i wychowanie.
Przyrzekamy godnie reprezentować imię Szkoły, pracować nad doskonaleniem, swojego charakteru, w swoim postępowaniu mieć zawsze na uwadze – dobro ogółu.
PRZYRZEKAMY!
Wiedza, której podstawy zdobyliśmy w tej Szkole, będzie służyła dobru mojej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej.
PRZYRZEKKAMY!


Po ślubowaniu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu. Opiekunka Samorządu Szkolnego, pani Rosemary Wisniewski przeczytała nazwiska uczniów, którzy w nowym roku szkolnym 2021/22 będą reprezentować szkołę w pocztach sztandarowych i poczcie flagowym:

Poczet sztandarowy
skład I
Oliwia Grządziela 7a, Zuzanna Polak 6b, Szymon Majewski 7a
skład II
Alicja Paczkowska 7a, Zuzanna Podlińska 6d, Mateusz Stępień 7a

Poczet flagowy
skład I
Amelia Sagan 7c, Agata Józefowicz 7c, Ignacy Woźniak 6d
skład II
Hanna Konarska 7a, Laura Zdunek 7c, Arkadiusz Paczkowski 7a


Został też przedstawiony skład Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2021/2022:
Przewodniczący SU – Sarah Wiśniewski 7a
Zastępca przewodniczącego – Agata Józefowicz 7c
Sekretarz – Zuzanna Podlińska 6d
Pozostałe osoby wchodzące w skład  samorządu to :
Aniela Rucińska 6c, Katarzyna Januszewska 6c, Maria Gołębiowska 6a, Mateusz Stępień 7a, Oliwia Piotrowska 7b, Amelia Sagan 7c. Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego odbędą się we wrześniu.

Ponownie głos zabrała dyrektor szkoły, Aleksandra Skubij. Zaprosiła wymienionych wcześniej pracowników, których z końcem roku szkolnego odchodzą na emeryturę: nauczycielkę wychowania fizycznego, Grażynę Fiałek oraz kierownika gospodarczego, Zbigniewa Sikorskiego. Wręczając im kwiaty oraz przyznając finansowe Nagrody Specjalne Dyrektora Szkoły, A. Skubij podziękowała odchodzącym na emeryturę za ich dobry wpływ na kształtowanie młodego pokolenia. Do życzeń dołączyły się panie wicedyrektorki, pracownicy niepedagogiczni szkoły oraz w swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta Iławy, pan Dawid Kopaczewski.

Ponieważ na emeryturę przechodzi również obecna dyrektorka szkoły, zabrała głos, dziękując wszystkim za współpracę:

Na koniec chcę raz jeszcze bardzo podziękować. Dziękuję całej społeczności szkoły za minione lata, podejmowanie niełatwych wyzwań i wspólne budowanie dobrego wizerunku iławskiego „Kopernika”.

Dziękuję za setki rozmów, w których mogłam uczestniczyć w Państwa, drodzy Pracownicy, życiu oraz w życiu wielu Uczniów.

Dziękuję za wspomnienia, które pozostaną dla mnie ważne. Dziękuję za takie chwile, jak przeżyłam wczoraj, gdy do gabinetu przyszła niedawna nasza uczennica – Joasia. Ta sama, dla której w naszej szkole zorganizowany został cykl działań charytatywnych, bo jeszcze niedawno poważnie borykała się z rakiem… jej krótkie włosy były już własne. Na długo zapamiętam jak Asia z radością powiedziała: przyszłam powiedzieć, że we wtorek zakończyłam leczenie. Jestem zdrowa… Dziękuję Szkole za pomoc. Jestem szczęśliwa, bo jestem zdrowa.

Często tak jest, że nie doceniamy ważnych wartości, które powinny być w naszym życiu filarami. Mam na myśli właśnie zdrowie, przyzwoitość, szacunek do drugiego człowieka, szczęście, miłość, altruizm, tolerancja i wolność. Rozmowa z Asią przypomniała mi pewną historię:

Pewien kruk mieszkał w lesie i był bardzo zadowolony ze swojego życia. Ale pewnego dnia ujrzał łabędzia.

– Ten łabędź jest taki biały – pomyślał kruk – a ja jestem bardzo czarny. Ten łabędź musi być najszczęśliwszym ptakiem na świecie.

Kruk porozmawiał z łabędziem, wyrażając przy tym swoje przemyślenia.

– Tak naprawdę – odparł łabędź – również uważałem się za najszczęśliwszego ze wszystkich ptaków. Do czasu aż spotkałem papugę. Jej pióra miały dwa kolory. Teraz sądzę, że to papuga jest najszczęśliwszym ze wszystkich ptaków.

Kruk poszukał więc papugi, której również opowiedział o swoich rozterkach. Papuga wyjaśniła:

– Wiodłam bardzo szczęśliwe życie, dopóki nie zobaczyłam pawia. Moje pióra mają tylko dwa kolory, ale pióra pawia mienią się wieloma barwami.

Kruk udał się więc do zoo, gdzie mieszkał piękny paw. Przyleciawszy na miejsce, kruk zauważył, że wielu ludzi zebrało się, by podziwiać pawia. Dopiero pod wieczór, kiedy ludzie rozeszli się do domów, kruk mógł zbliżyć się do pawia.

– Drogi pawiu – zagadnął kruk – jesteś taki piękny. Każdego dnia tysiące ludzi przychodzi do ciebie. Kiedy natomiast widzą mnie, natychmiast przeganiają. Myślę, że jesteś najszczęśliwszym ptakiem na świecie.

Oto, co odpowiedział paw:

– Zawsze myślałem, że jestem najpiękniejszym i najszczęśliwszym ptakiem na planecie. Ale z powodu mojej urody zostałem uwięziony w tym zoo. Zbadałem je bardzo uważnie i nie znalazłem w nim żadnego kruka. To jest ptak, którego nikt nie trzyma w klatce. Jak się nad tym zastanowić, gdybym był krukiem, mógłbym swobodnie wędrować po świecie. Byłbym wolny.

Moi Drodzy! Nikt nie ma drugiego takiego samego DNA. Każdy z nas ma swoją unikalną misję i swoje dary, którymi może obdarować innych. Życzę, by każdy z Was poznał swoją unikalną misję, swoją wyjątkowość.

Teraz nawiążę do przedstawienia prezentowanego na Gali Osiągnięć uczniów. Pięknego przedstawienia, za które wykonawcom raz jeszcze dziękuję! Mój rejs na Copernikusie się zakończył.

W tym roku dobiegł końca mój okres pracy na stanowisku dyrektora. Moja misja w „Jedynce” w Iławie skończyła się dwa lata przed planowanym czasem. Decyzja została przeze mnie podjęta, przyznam, że nie była ona łatwa. Człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła. Przynależałam do wspólnoty szkoły przez 12 lat. Cały czas traktowałam pracę, a w szczególności te ostatnie 12 lat, jako służbę tej szkole -mojej szkole, a nie jako sprawowanie tylko urzędu dyrektora. Jako cząstka społeczności szkolnej   lepiej lub gorzej wypełniałam przypisane mi zadania. Czułam się dobrze wśród szkolnej społeczności – myślę, że miałam powołanie do zawodu nauczyciela. Praca z ludźmi to dobra szkoła życia.

Pewno przyjdzie czas na jakąś głębszą refleksję. Dziś jednak ogarniam myślami i sercem wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie w czasie pracy w tej szkole. Spośród najpiękniejszych słów i wartości wybieram dziś wdzięczność, a więc  Dziękuję!

Z dużym szacunkiem i wdzięcznością dziękuję także  Panu Burmistrzowi, Pani Wiceburmistrz za wszelką pomoc, wsparcie i dobroć okazaną tej szkole.

A teraz do Was się zwracam, Kochani moi współpracownicy, Nauczyciele i Pracownicy niepedagogiczni, do Was wszystkich razem. Dziękuję Wam za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim za sumienność na każdym stanowisku, odwagę i determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i przyjaźń. Dziękuję za wszystkie te cechy, które składają się na rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego pokolenia, za miłość niełatwą – bo miłość do szkoły.

Dziękuję nauczycielom emerytom naszej szkoły za ciągłe włączanie się w życie szkoły, udział w uroczystości święta Patronów Szkoły, akademiach, w spotkaniach.

Dziękuję Wam, Kochana Młodzieży!!! Od Was, młodych, uczyłam się ciągle od nowa rozumienia człowieka, współczesnego człowieka. Ogarniam pamięcią i życzliwością naszych absolwentów, cieszę się z ich pierwszych życiowych sukcesów.

Szanowni Rodzice!

Jakże nie podziękować Wam za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych uczniów! Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły, za zrozumienie, za dobro dziecka i jego pomyślny rozwój, który zależy od współpracy rodziców ze szkołą. Dziękuję za pracę społeczną na rzecz szkoły, wsparcie finansowe. To dzięki naszej wspólnej pracy możemy poszczycić się jedną z piękniejszych szkół w naszym rejonie.  

Mam świadomość, że odchodząc ze stanowiska dyrektora, pozostawiam szkołę w dobrej kondycji. Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki kształcenia oraz plasują się w czołówce szkół w zakresie zdawalności egzaminów zewnętrznych, odnoszą sukcesy w konkursach pozaszkolnych, wiele sukcesów sportowych, mają poczucie bezpieczeństwa i godności, są dobrze przygotowywani przez Nauczycieli i Wychowawców do dorosłości. A wszystko to za sprawą wspaniałych Nauczycieli, odpowiedzialnych i zawsze oddanych Uczniom. Są to ludzie wielkiego serca, wykazujący niejednokrotnie troskę i zaangażowanie w wszechstronny rozwój uczniów niczym Ich Rodzice. Przeżywają każdy sukces i każdą porażkę ucznia, są zawsze otwarci na problemy i oczekiwania uczniów oraz Was – Rodziców. I ten kapitał naszej szkoły trzeba wspierać. Apeluję o to do władz samorządowych i rodziców.      

Swemu następcy – pani Beacie Niksie-Żubertowskiej, gratuluję – życzę, by spełniała się, pełniąc obowiązki Dyrektora tej szkoły. Życzę zdrowia, dużo siły, i wytrwałości.

Młodzieży życzę szkolnych i osobistych sukcesów. Naszej szkole – nieustannego rozwoju, wysokiego poziomu wiedzy i międzyludzkiej serdeczności.

Dostojni Goście, Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Pracownicy, Kochani Uczniowie!

Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto ciągle cieszyć się darem życia i pisać tego życia ciąg dalszy. Trafnie Wisława Szymborska napisała, iż „księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”. Zawsze jeszcze można coś sensownego przeżyć i dopisać do swojego życia.

Konfucjusz powiedział: Człowiek ma dwa życia. To drugie zaczyna się, wtedy, gdy zrozumiesz, że życie jest tylko jedno. Cóż, już zrozumiałam 🙂

Pan burmistrz Dawid Kopaczewski i pani dyrektor MZOSiP, wręczając kwiaty, podziękowali odchodzącym na emeryturę za pracę na rzecz młodzieży i skierował ciepłe słowa do dyrektor Aleksandry Skubij:

W imieniu własnym i mieszkańców miasta proszę o przyjęcie wyrazów uznania i podziękowań w związku z zakończeniem przez Panią długoletniej pracy zawodowej na stanowisku Dyrektora Szkoły. Zarzadzanie placówką i praca z dziećmi oraz młodzieżą jest w dzisiejszych czasach ogromnym doświadczeniem, które wymaga wytrwałości, zaangażowania oraz poczucia misji. Wychowanie młodego człowieka to z pewnością jedno z największych wyzwań jakie stawia nam życie. Dziś już wiemy, że Pani udało się sprostać temu zadaniu. Poświęciła Pani wiele lat, dbając nie tylko o dobry wizerunek szkoły, ale przede wszystkim o kształtowanie postaw młodego pokolenia. Dla osób aktywnych, które z poświęceniem i z pasją oddają się pracy zawodowej, moment przejścia na emeryturę jest czasem szczególnym. Dlatego wraz z podziękowaniami proszę przyjąć życzenia realizacji dalszych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz pomyślności w życiu osobistym.

Piękne i wzruszające słowa podziękowania przekazali pani dyrektor przedstawiciele Rady Rodziców, wręczając oprócz pamiątek dużą sadzonkę drzewa katalpy kulistej – wyjątkowo ozdobnego drzewa liściastego, którego szczególną cechą są przepiękne liście w kształcie serca i kulistej koronie.

Głos zabrała prezes ZNP, radni miejscy oraz przewodnicząca Samorządu Szkolnego. Ich słowa szczerze wzruszyły panią Aleksandrę Skubij.

W dalszej części uroczystości Natalia, przewodnicząca SU przekazała młodszej koleżance, Sarah Wisniewski, atrybut jej nowego stanowiska – księgę absolwentów.

Natalia zwróciła się do zebranych w imieniu uczniów ostatnich klas:

Ósmoklasiści w naszej szkole spędzili 2 lata. Tu przeżywaliśmy radości sukcesów i gorycz porażek. Tu znaleźliśmy przyjaciół i wspólnie poznawaliśmy otaczający nas świat. Każdy z nas pozostawi w tej szkole cząstkę siebie. Dziś serca nasze przepełnia nie tylko radość otrzymanego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, ale także smutek z powodu rozstania z tym wszystkim, co stanowiło istotę naszego życia w ciągu ostatnich dwóch lat i choć nieraz przysparzaliśmy wielu zmartwień naszym nauczycielom, chcielibyśmy, aby w ich pamięci pozostały tylko te lepsze chwile. Teraz nadszedł czas rozstania, kończy się wspólna droga.

Żegnając się już dzisiaj życzymy Dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu, administracji szkoły, koleżankom i kolegom dobrego, bezpiecznego wypoczynku  w okresie wakacji.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/21 zakończono życzeniami spokojnych wakacji.

/SP1, fot. TOMCOLOR/